加载中…
个人资料
殷谦
殷谦 新浪个人认证
  • 博客等级:
  • 博客积分:0
  • 博客访问:155,573,986
  • 关注人气:204,263
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
个人简历

   殷谦,笔名:北野。独立学者,作家,文艺评论家。

  ◎此博客是本人在新浪网站注册的唯一博客,其他以本人名义注册的博客均为假冒,此博客所有文章均为本人原创首发。
  ◎原创作品,欢迎转载。此博客的文字版权均归殷谦所有,网友、网站转载时请注明出处;未经作者同意,禁止任何媒体和个人制作各类出版物。

 

MSNbeiye@msn.com

维护QQ:

823701915

100200010

 

博客

好友
加载中…
新浪微博
搜博主文章
访客
加载中…
评论
加载中…
博文
分类: 文学作品

 


一、

当我从微风中感受到一丝温暖的时候,我就知道德令哈的春天来了。但是我家园里园外还有不少未清除干净的蒿草,不论远近,我看不见有任何绿意。可恨的是当我从玻璃窗外看到长长得院墙中间有个巨大的豁口时,我有点沮丧,远远看上去它就像一只贪婪的张开的大嘴巴,很明显就可以看见那只突兀的豁牙,这将意味着我必须花一天的时间准备用水泥和砖头来补齐它。

阅读  ┆ 评论  ┆ 转载 ┆ 收藏 
标签:

古体诗

文化

殷谦

诗歌

古诗

分类: 文学作品

大通山嶝石玲珑,澄水穿云一天中。凤头潜鸭逐鱼鸥,湖天一色放船行。鳞鳞水面跟风皱,海西皮边更临风。人到青岸回眸处,半湖夕阳半湖红。祁连山开碧画幛,日月南山如围屏。云前天蓝色更明,岸后冰草云露浓。凝烟千缕出山直,两山夹水一帆轻。风中泪与湖上雨,隔过远帆寄离人。无边风光一转眼,聚散人生两萍蓬。明月不知几时有,酒痕未干愁愈深。几年多作伤心梦,梦向故乡夜夜醒。有限江湖无限情,情长常寄碧空云。

(庚子年六月初一即兴诗以抒怀)
阅读  ┆ 评论  ┆ 转载 ┆ 收藏 
标签:

文化

殷谦

古体诗

青海湖

分类: 文学作品


西宁庚子夏六月初三,与诸友聚青海湖上,久别重逢,握手叙旧,语喋喋不能休,情真可见。诸友张席湖畔之雅轩以诗酒娱乐。前有绿水宛澶,翠色似濡,后有巍巍乎四山环抱一水,举酒相饮,快哉!谈笑欢也。初五又酌,酒既半,诸友取笔墨,请余即席作赋,意欲试余之才,倘不能作,则余名不副实矣,当罚酒以至烂醉,戏言与余绝交云云。岂有此理乎?余能不畏欤?余能不慎欤!故坐不离席赋以酬应,援笔一挥而就。了毕,汗出浃背矣。适此时车马交驰之际,凡我友朋一别如雨,使余心境怆然,况为余之知己者哉!若承志君、亚东君、萧虹君,皆名人韵士,亦余之至厚者也。余未尝一

阅读  ┆ 评论  ┆ 转载 ┆ 收藏 
标签:

殷谦

文化

古体诗

分类: 文学作品


        闲来漫步石桥上,桥头游人三两个。桥下明湖一水碧,桥旁绿柳新叶多。多少愁人从此去,短条长条不忍折。男儿寸心是寸铁,热泪多为女儿别。去年桃花桥间落,朝霞伴我到日斜。霁云连叠向天西,夕阳渐作离别色。不知不觉两忘情,谁是桃花谁是我。贴心话儿未及说,珠帘轩窗又明月。

(庚子年五月初六即兴寄意)

        冷梦惊破孤枕人,明窗一片斜月半梢横。去年此时月初明,桂华不及月华浓。从来不是有福人,人非病中即愁中。富贵与我如浮云,言此对君
阅读  ┆ 评论  ┆ 转载 ┆ 收藏 
标签:

格律诗

殷谦

文化

诗歌

分类: 文学作品
君不见今又逢君持浊酒,愁对石榴深浅花。又不见少说几句即相饮,此乐盈盈自无涯。趁机冥想入玄境,不必当下论佛法。月光扶花葩,叶瘦阴影细,君何频频劝我醉,劝我醉后意如何?天地有情终寂寞,醒后何人愁远别。莫说心伤碎,愿君听我歌,我为敬君干一杯。三杯接十盏,胆气加半酣,思伊一度瘦如削。应与月共眠,酣眠梦里泣,喜鹊桥成谁与渡?半步月宫犹天边。远树风清烟香薄,星空撩乱思绪飞。亦有灯红酒绿家,前后左右流横波。莫道春色花落尽,君子空有泪成河。

(庚子年四月初五也与挚友张利军小酌,即兴诗以赠之)

君不见流年似水愁中过,世事纷糅空里来, 
古来困扰今何有,泪莹凝眸为谁坠。 
阅读  ┆ 评论  ┆ 转载 ┆ 收藏 
标签:

殷谦

格律诗

文化

诗歌

分类: 文学作品
朔风轻煦数点春,河水遥映天色明;热酒浇泼垒垒怀,长诗飞放墨纵横。此时落霞日还暮,接杯快饮月夜深;自知人老偏作欢,迎风孤艳绝烟尘。 

(庚子年三月廿五寄樊波、李林)

久居云城八九年,一朝酒醒破愁环。酥花啼妆不多春,覆水过往已流散。 帘外乍来凌飞燕,桃林麾动风力软。今日欲为踏青出,试着轻衫尚觉寒。

(庚子年三月廿七,路过平遥)

人祖山巅好景胜,从此烟霞通天门。宿云乘月瞰汾地,星珠错珍争寰宇。拨雾终见石云洞,骤愁金山寺无踪。乍看天神庙堂新,众仙高座不现身。也来信步朝天人,排解烦惑去尘纷。更曾一笑表轻狂,不如我书天作文。
阅读  ┆ 评论  ┆ 转载 ┆ 收藏 
标签:

格律诗

殷谦

文化

哈密

玉门关

分类: 文学作品
山上青松问玉霙,片片璇花为谁竞;真人已逝不可见,塞上空谷一抹晴。万古人心唯是今,应扶旭日彩云中;欲将高歌歌不足,叹憾天下无知音。

(现场赠卢东亮敬之。己亥,丙子月己丑日)

玉璞隐隐含辉光,无须卞和自韫藏。敢问世间几贤良,何必徒然空悲伤。孤身独负白璧釭,如玉砻琢以相望。应将友情惜奉常,促我平翅慕奋翔。明朝当在花前醉,放胆狂饮九千觞。

(现场拙诗答闫、石二友。己亥,丙子月己丑日)

醉把新诗酬酒伴,前缘未了看来缘;三山五岳我
阅读  ┆ 评论  ┆ 转载 ┆ 收藏 
(2019-12-21 13:20)
标签:

殷谦

读书

词赋

文化

呼和浩特市锦盛达学校

分类: 文学作品

呼市有校,名曰锦盛。锦者,锦绣前程;盛者,盛德遗范。巍乎焕乎,林秀木美,环清绕流,阑楯翼如。登高远眺,清华之气色,北大之景象。学子之堂,授子之粲,嫏嬛静谧之楼,无有书所不读。观其所成,察其所安,苦学万卷之破;饬行敦品,崇尚朴学,发明德之摇光。

锦盛比翼云汉,瞻学子之讲台廊下,因时授课,文澜之流香;抑且无愧殿堂,列生徒而设书堂中,以次教学,教育之宏图。金针競度与人,杼机乃绣出;玉尺忘私于己,翚锦方裁成。濯熏桃李,化雨春风;十年修途,笃志劬学;迢迢前路,专精覃思。

学进之,识亦进;识进之,则量进,量进德方修,而万福乃随集。天之为欤?弗与人之为也。成天下,先立学,教基不立而教法弗尊,则教道不行也。有志者,无急于求成,事竟成也。成事者

阅读  ┆ 评论  ┆ 转载 ┆ 收藏 
标签:

殷谦

怀仁市图书馆

词赋

读书

文化

分类: 文学作品
        天下诸事,莫不怀仁。忝此钦贤,由来怀仁。君子有礼,无不怀仁。天下怀仁,世界大同。
        怀仁形胜,万象聿新,以善教笞得民为治,所至时文亡弗振兴。自古道艺德行之书,则必孝弟为首焉;后世脩崇文昌之神,俶建魁星楼,取文明之象,或图其事以实之也。吾观怀仁之地,水清以长,嶒稜以秀,辽有道殿,元出赵璧,固为高人所托足处。自古斯地崇文尚武,盖自元至元十二年县令朱尹、县丞姚天福设立大成殿始,崇奉文昌,作育英才。明知县杨守介、王植、赵思聪三公缵修,学风攸归,前有贤辉,后有智光矣。代代相传,承承修葺,焕焕殿貌,洵文学之铨衡也,终如其初。杨公曰:“人杰地灵,天为人重。”盖当时文教弥昭,亦復岪蔚,流风遗韵。清末知县改设“锦屏书院”,岿然更新,崇祀孔孟,长阅沧桑。延至今时,蔚成风气,故人文崛鬱,才调秀出,蝉联蚕绪,皆我先贤乐育之果也。观此盛况,予岂忍默然欤?爰陈始末,以志不朽说。
阅读  ┆ 评论  ┆ 转载 ┆ 收藏 
标签:

殷谦

信仰

生命体

房产

装修

分类: 文学作品

一、焦虑的日子

  

秋叶开始大面积飘落了,这一年的冬天来得很快,显而易见,当我开窗的时候能够看到自己呼吸时的空气,就像吸烟时吞吐的烟雾。

阅读  ┆ 转载 ┆ 收藏 
  

新浪BLOG意见反馈留言板 电话:4000520066 提示音后按1键(按当地市话标准计费) 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

新浪公司 版权所有