加载中…
个人资料
fang
fang
 • 博客等级:
 • 博客积分:0
 • 博客访问:6,753,080
 • 关注人气:3,516
 • 获赠金笔:0支
 • 赠出金笔:0支
 • 荣誉徽章:
相关博文
推荐博文
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小:

Swedish---English

(2012-11-08 13:45:48)
标签:

杂谈

allsidig: all round,comprehensive 全面的

alltjämt: fortfarande 依旧,依然

allvarsam 严肃的

anar: gissa, tro 想,猜想

anfalla: attackera 攻击 侵略  USA anföll Irak 2003

ange 陈述,报告,动词

ateist 无神论者

avhåll:hindrar,avhåll sig från mat.

angenäm: pleasant,behaglig, trevlig

anhängare 支持者,跟随者

anpassar sig 使。。适应

anser: consider,regard, hon anses som en skicklig advokat.planera

anslag: affisch 海报

ansluta: connect,affiliate.vi är anslutna till en större företag 联系,依附

anstränga: pressa

anställd 被雇佣者,员工

antagligen 可能的 troligen, förmodligen

antar: tänkar sig.

antecknar 笔记,动词,做笔记:gör anteckning

apropå

arkeolog 考古学家,arkeologi考古学

artig 礼貌的,不礼貌的oartig=ohövlig

arv 世袭制

asfalt 沥青

asyl 收容所

av en händelse, av en tillfällighet 偶然的

avbilda: 复述 画画

avgår: lämna sin tjänst 下台 辞职

avlopp 下水道下水系统

avlägsna: få att försvinna

avrättar (sentenced to death)判死刑

avser: concern,refer to,intend

avsikt 目的 目标

avskaffar: abolish 废除,

avskiljer: seperate

avslag: rejection, refusal

avslägger: klara, fullgöra 完成

avslägsen: som är långt borta

avsmak 讨厌的 厌恶的

avsnitt: 集,部分

avtal: samförstånd达成共识

avvecklar 终结 清算

avvärja: hindra

bok,

vatten

B:

backe

badkar

barnslig

baserar: filmen är baserad på verkligheten

bedrägeri: 欺诈

bedöma

bedömning: estimate,assessment

befarar: vara rädd för

begagnar: använda, utnyttja

beger sig: åka resa

begraver: bury

begriper: understand

begåvad: intelligent

behagar

bekänner 12

belåtenhet: contentment,satisfaction

beskedlig: mild

består av/i: consist of,contain

bestättning: crew 船员

besynnerlig

beteende: uppförande

betoning: emphasis,stress

betryggande: safe,secure

betydlig avsevärd

bevakar

bevarvar

bevekande: moving,affecting

bevis

bikupa

bilda 10

bistånd: hjälp, understöd

blekna 28

blir av med:lose

blixt

bogserar tåg

bokföring

bolag

boning 1

botemedel 12

bricka

brottsling

brusar:roar

brygger: brygga kaffe

bråttom

bultar

bågar: rundad linje

bäcken

bäcken 15

bänk 10

böta(få böta 100kr),böter

c

darrar:(因为害怕而)颤抖

dessförinnan在。。之前

dessutom 另外 除此之外,beside,in addition to

dessvärre: tyvärr, olyckligtvis 不幸的,倒霉的

detaljhandel 零售业

diktator: 独裁者

dirigent 乐队指挥

diskbänk 厨房里水池旁边的那块面积

djävul 魔头魔鬼devil

drabbning: strid 战役 战争

dricks 喝的

drunknar 淹死溺水

dryg 。。多 en dryg timme一个多小时 

dröjer 延迟犹豫花时间

duell 决斗

dyker 潜水

dylik 这种这样  i dylika fall 在这种情况下

däck 轮胎 甲板 

därefter 后来然后

däremot: emellertid 然而 但是 表转折

därmed 基于此所以

efterfrågan 需求 tillgång och efterfrågan  供给和需求

efterlyser:想知道

efterträder 继承

eftervärld 后代

egendomlig: 奇怪的

eka 回音

eker: en 钢丝

eländig 痛苦的受罪的

ena:en av två (两个)之一

enhällig 达成共识

enig: överens 都同意

erkänna=medge 承认 同意

erövra:conquer,win.hon erövrade guldmedaljen 征服 占领

etikett (饮料,酒瓶)上的标签

etnisk 道德的道义上的

evenemang 事件大事件

eventuell 可能的

extraknäck: extraarbete 额外的工作 兼职

facklig: union 联盟 工会

fajtas 打架 争执

falsk: 错的假的

famn: hålla ett barn i famnen 怀抱 臂膀

farled: -en,-er, vattenväg (水)渠道 海峡

fasad 墙的一面四角面

fascinerande 令人着迷的

fastighet: byggnad 房地产 建筑

fastklämda (地震房屋倒塌后人被)困住 压在底下

fastland 内陆

fe 精灵

fjol 之前 以前的 

fjärde 飞翔

fladdrande 拍打着翅膀

flin 坏笑 窃笑

flitig: arbetsam 勤奋的

flår 皮 皮肤

flåsar:andas tungt och häftigt 喘气

forskar 研究

fotfäste 足迹

frambringa 带来

framsteg 进步

framstupa 向前趴到

framstå 卓越的

framstående 卓越的

framställa 描述 制造

framställning 制造

frestande:tempting 诱人的

frestelse 诱饵

friger 释放

frimodig 坦诚的 直率的

frisyr 发型

frisör 理发师

frivillig 可选择的

fruktar 害怕

frånvaro 缺席的

fräcka 粗野的 无礼的

fräknar: små bruna prickar i ansiktet 雀斑

främling 陌生人

fynda 实惠的买卖

fyrkant 正方形

fånig 傻的 蠢的

färdas 旅行

fästning 堡垒 要塞

födsel 出生

förakta(ser ner på)看不起

förbrukar 消耗

fördel 优势 -len, fördelar

fördävar:ruin,damage 毁灭 损毁

föredrag 讲座

föredrar 更喜欢 更偏向于

förenat: vid två tillfällen har hela norden varit förenat:联盟

föreslår 建议

förgäves: utan resultat无结果的

förhand:på förhand 预先提前

förhandla:negotiate 商讨

förhastad 过早的 草率的

förhållande 情况 条件

förhör:(法律)询问审问

förkastar: förnekar , vägrar 拒绝

förklä 打扮 乔装

förknippa 与。。联系起来 med

förkylning 感冒

förlamade 残疾的

förlust 损失

förmedling 中介

förmodligen 可能的 同义词 antagligen troligen。

förmögen 富有的 财富的

förneka 拒绝

förorsaka 引起

förort 郊区

förråda 背叛

förstärker 使 强大 增援

försvarar 防卫

försörjning 支持 维护

förtjänt 值得

förtryck 压抑 压迫手段

förunderlig 奇特的 奇怪的 近义词 besynnerlig, egendomlig, konstig,

förvandlar 变形 改变

förveckling 纠纷

förverka失去,剥夺

förvildas野生的

förvilla误入歧途

förvillelse过失错误

förvirrad 令人疑惑的 confused

förväg i förväg 预先 提前:近义词 på förhand 

G

galoppera
gatlykta
gavel
ge sig till:start se about
genomsyrar 渗透
givetvis
glöd glöder 
glömsk
gnäller
godo
grabb-boy
gruvlig:horrible
gräddar pankaka,
gräva:
grynna
gemensam: ha gemensamma intressen
genomskinlig
genomsnitt
giraff
grinig:missnöjd
grotta:cave
gryta煮
gräla:bråka,kivas
gyttja:bottengyttja,lera.
gåta:världsgåta (mystery of the universe),gåtfull (mysterious

 

 

H
halka:slip,slipness
halm稻草麦秆
hamna-end up (en del kan hamna i fängelse eller till och med dödas)
handbojor
hare
hederlig
helhet:familjen som helhet. helhetbild
hicka
hink: 桶子
hittills:until now
hov
hovrätt 上诉法庭
hud
hugger in
husgeråd:köksredskap
hyckla:hon hycklar medkänsla
hygglig:nice,friendly
hyvlar ost,wood
häfte book booklet
häftig:猛烈的
hälsovård
häl脚后跟
hyfs:manners
hypnos
hänför:publiken hänfördes av hans spel.captivate, fascinate
hörsel
härlig,OBS,ihärdig
hängig
härskar(e)

hävda:försvara.  hävda sin rätt
hämnd:revansch
härsknar:go rancid (rotten off

I
ifrågasätta: v.betvivla
ihålig: hollow
ihärdig:persistent,flitig
illamående
inbilla:使相信,想象
inbilling想象幻觉
inbrytning: en inbrytning på den asiatiska marknaden
ingriper: polisen behövde inte ingripa.intervene(VS:begripa)
inkräktare
innebörd: betydelse
innehåller
innerbär: betyda
inrättar: establish
instängd:被限制的,狭窄的
intolerant 不能容忍的(偏执的)
ivrig
infödd:native,en infödd göteborgare
inför:känna oro inför framtiden,in front of. införa:introduce,v
införstådd:införstådd med något-vara överens om,be in agreement with sth
inreder
invända:vi har inget att invända mot förslaget.invändning (objection)
inträde:admission,entrance.

J
jag utesluter inte att den här utredningen kan fortsätta växa.
jordskalv
jour: duty, särskilt om personal vid sjukhus, polis, brandkår etc
jubel: n,uttryck för stor glädje
jämförlig:相等相当的
jämlikhet:folkens jämlikhet
jämmer,n,呻吟悲惨
jämra,v,den jämrande rösten

K
kant 边缘
kappa 大衣

knappa 扣上

knappast 几乎不
kartong 搬家用的大纸箱子
kassera: slänga 扔了
kassörska 收银台
kedja 链子 nyckelkedja
kiosk,little house小房子
klackar(heel) 高跟鞋踢踢踏踏的声音
kladdig: klibbig,sticky粘的
klagomål:投诉
klandrar:blame 抱怨
klantig: klumpig clumsy 笨手笨脚的
klen: thin,frail 瘦的 弱不禁风的
klok 聪明的
klumpig,heavy,crude 重的
klunk 吞咽
klurig: ingenious 天才的
kläcka:hatch 孵蛋
klämma:pappers klämma 夹子 sitta i klämma困住
klämmig精力充沛的壮观的
klöser 动物的爪子抓
knarkar:missbruka, narkotika 吸毒
knep小技巧
knip痛
knubbig:chubby胖胖的
knuffar 踢
knytnäve:fist 拳头
knäcker 断了 坏了 破裂
kommunal 社区
konkurs 破产
korg 托篮
korkad:dum笨
korkskruv 螺丝钉
kreditvärdighet:信用评级
kretsa:fåglor kretsade över det mörka vattnet.盘旋
krock(ar): collision冲突
krok:hook鱼竿的钩钩
krokben 捣乱 背后捣鬼
krokig弯曲的
krullig:curly卷的
kryper 爬
krånglar:make difficult 卡住的 坏的
krånglig 复杂的
kränka: violate,insult 侵犯 offende
kurva:curve 弯曲的
kuslig: 毛骨悚然的
kust 海岸
kustband 海岸线
kvadrat 平方
kvick:quick快的
käck: klämmig
käkar:eat吃
kälke雪橇
källare:basement 储藏室

L
landsbygd:på landet郊区
ledtråd:clue, polisen fick en viktig ledtråd 线索
ligor 团伙
lista ut 找出 调查
listig狡猾巧妙的
ljuder:ngt ljuder发出声音
loppis:popular
lurig: klurig`ingenious
lurvig:hårig
lya巢穴
lyfter 使升起
lykta 灯
lysande 美好的 壮丽的
lyser,lysa,shine照耀
läder 皮革
läge:position 位置
lägga ner 放下
läkarvård 治疗
lämplig:suitable, appropriate
luffare 没有工作的流浪汉
lärorik:som ger kunskaper 有教育意义的
löfte 信仰
löjlig: ridiculous
lakan 床单
lodrätt 垂直的
lönsam:profitable

M
mager:bony,skinny (比较medge,承认)
mandat: uppdrag från sb att utföra sth 命令
medalj 金牌
medan 当..的时候
medge 承认
medkänsla 同情,名词
medlidsam: compassionate 同情 形容词
medverka 参与 做贡献
medvetande意识 自觉
medvet知觉
mekankoli 悲观的
mellanrum: mellan rum,break,interval, space
menig 平民
misstar sig 搞错了
misstänka 可疑的
mikrovågsugn 微波炉
mobbar: bully 欺负
mode
modersmål 母语
mottaglig: susceptible 易受影响的

multnar: löven 枯萎
murkna 腐烂
myndig成人的
myser 享受
mäktig 有力量的
mängd:stora -er kalksten 很多的
märkvärdig奇怪奇特的
mögel发霉的
mögla 发霉
mördar 谋杀
matros甲板水手
minsann:indeed
mister失去

narkotika,药物,毒品

nedre:lower.på nedre planet

nedrig:elak 邪恶的 坏的

nedsatt 减弱的,降低的,adj,nedsatt hörsel

nordafrika 非洲北部

norrut:towards the north, northwards, längre norrut (further north 往北的

numera 现在 目前

nyper 掐

närapå 几乎,差一点

näring 营养 养分 näring i potatis

nät 网

nödvändig:necessary 必要的

nös:nysa 打喷嚏

oanständigt:dirty,nasty.improperly 不适当的

oavgjord:undecided 未判决的 未决定的

oavsett: irrespective of, du har rätt till sjukvård oavsett var i Sverige du bor 无论

oerhörda:enormous,en oerhörd tillgång (an enormous asset) 大量的

offrar 牺牲 han offrade sig helt för familjen

oförmögen 无能力的 han är svårt sjuk och oförmögen att arbeta

ohövlig: oartig 没礼貌的

ojämförlig:incomparable 无以伦比的

ombyggnad:rebuilding 重建

omdöme: judgement 判决

omedelbart 立刻

omgång (比赛)的轮,选举的 轮

omhänderta 拘留

omkull 倒地,ramla omkull

omständigheter 独立

omtyckt 流行的

omväxling:för omväxlings skull (for a change), som omväxling (as a change 改变

ordförande 主席

orkan:hurricance 飓风

osams 不和

oskadd没受伤的

oskyldig:无辜的

otalt 有过结

otålig 不耐烦的

oumbärlig:indispensable 不可缺少的

oupphörlig: 不间断的

ovanför 在。。之外

ovanpå 在。。之上

ovilig:reluctant,unwilling 不情愿的 反义词frivillig

ovän: -en, -ner, fiende敌人

pakethållare 自行车后座

pank 穷的 没钱的

panter 豹

parallell 平行的

pedal自行车踏脚板

peka 指

persienn 百叶窗

piga 有精神的

pinsam 尴尬的

pjäs 皮毛的

plikt 责任

plågsa 受罪的

prickig 碎花的 点的

pristagare 得奖的人

proppat 填满 填充

protestera 抗议,近义词 uppror

psykisk 神经的

pullover 小马甲

på grund av: because of,on the base of.因为,以。。为基础

på måfå 随意的

påhittig 聪明的

påstår 陈述(事实)

påtryckning 压力

påverka 影响

在瑞典语中没有Q的单词

raderar:delete 删除 ta bort

ramlar摔倒,ramlar omkull,ramlar ner

randig 条状的花纹,rutig 格子的花纹,prickig 点状的花纹

ransande 非常生气,同义词 vred,ilska

ras: 种族

rastar: rest, få motion

ravin 峡湾

reagera 反映v,形近词:regering(政府),,regel reglar(规则)

reaktion 反应

regel 规则

regi 指导
registreringsskylt 汽车牌照
rejäl:big,strong,en rejäl prissänkning 大强度的
remiss 提及 推荐 指点
reparation 修理
representant 代表(人)
resenär 游客
retar: retade retat, tease.取笑,嘲笑
rimlig 有道理的,
rodna:turn red 脸变红
rostar 烤,生锈
rubrik: titel标题
ruckel:小屋 危房
rusar:rush,dash 急忙的
rustika乡下的朴实的
rutten 腐烂
rycker:pull,dra
ryckig,jerky 混蛋的
rymd:space 空间
rynkar 皱纹
rytm,rhythm节奏
rädsla 恐惧
rättegång:诉讼
rättmätlig:合情合理的 合法的
rättskrivning 拼写

rövare 强盗

sadel 自行车坐垫

saftig 多汁的

samförstånd:agreement,enighet.近义词 avtal

samhälle: by,近义词 förening

sammandrabbning 冲突 战斗

samordnar:coordinate 协调 整合

samtliga 大家一起,alla,i samtliga fall(in every case)

sandal 拖鞋

sänk volymen 关小声音

sanning 真相

satsar: bet on 打赌 下注

sedan dess:since then

seger:vinst i tävling 胜利

servett:napkin 餐巾纸

sikta:aim 目标

sirlig:elegant, graceful 优雅的

sjal: scarf 围巾

slöja 穆斯林妇女戴的头纱

självmant: frivilligt, voluntarily 自愿的

självständighet 独立

sjunka 下降,后面不接宾语,pris sjunka 为不及物动词

skådespelare 演员

skadestånd: hon fick betala skadestånd för att hon vållat olyckan 损失

skafferi厨房里冰箱旁边的柜子

skägg 胡子

skaka 摇(头)

skakande 摇晃着的

skal:shell 外壳,皮

skalar 剥皮

skälva:shake,darra 抖动震动 

skämd/t/da:rotten,bad 坏的 腐烂的

skämt:joke 笑话

skapelse 创造 创作

skär 粉红色

skärpa:尖锐的

skatt 税

sker 发生

skimmer:light,gleam,glow 名词 闪烁 发光

skimra:v,shine,glitter 动词 闪耀

skjuter:shoot 射

skjuts upp: delay, postpone 延迟

skojig: humoristisk,rolig 有趣的

sköldpadda 乌龟

sköljer,洗完碗之后冲干净水,洗净

skolkar: skolka från skolan逃学

skonar:spare

skörd,skördar,skörden,harvest 丰收 收获

skorsten:chimney 烟囱

skötte 照顾

skrämd,skrämma,skrämmer: vara rädd 吓到

skäms 羞愧 丢脸

skrolig:en skrolig yta,rough,粗糙的 高低不平的

skrumpna:vissen,wrinkled 皱纹

skruv 螺丝

skryt:boasting 自吹自擂 名词

skryter 自吹 动词

skrytsam:boastful 自吹的 形容词

skuld 债

skulptur 塑像

skum:mörk 暗淡的

skvallra 绯闻 说别人的闲话

skvallrig 七嘴八舌的

skvätter,skvätta vatten (splash water)

skyldig: owing, in debt, guilty 内疚,欠别人的

skymning:twilight 暮光

slem口水

slicka på 舔

slinga马尾辫

slipper 略过 忽略

slips领带

slockna:elden (火)熄灭, 睡着

slösaktig奢侈的 浪费的

slump: händelse, tillfällighet,av en slump 偶然的

smaklig 好吃的

smärt(a):slim 瘦的 smal

smärtsam 痛苦的 折磨的

smeta 乱抹乱画

smink 化妆

smörja 圆滑,油脂 垃圾

snabel 大象的鼻子

snavar 绊倒,snubbla

snigel 蜗牛

snöras:tie 领结

snöre:string 线

snörper: snörpa på munnen 不以为然的抿嘴巴

snudd:light touch,beröring 轻轻拂过

snurra 转圈

sökande 申请人

soldat 战士 士兵

soptipp

sörja

spädbarn:infant

spanar: search for

spänner: spänner upp

sparkar

spik

spöa:beat,lash

sprakar:sparkle,höstlöven sprakar av färg (the autumn leaves glow with colour)

spränger:explode

sprider

spröd

staket:fence

stänkskärm

statlig

stelnar till:hårdna,bli stel.han stelnade till när han såg mig (he stiffened when he saw me)

sticka,编织

stirra

storsint:generös, tolerant

sträcka:stretch

strålande

strålkastare

strider: många strider om makten i sverige

stryk:spö

stuvning

styr

styrelse

styrka:kraft,viljestyrka

styv: svår att böja, skicklig

sumpar

surnar:turn sour

surrar

svåger

svala

svälta: hungra,svalt,svultit

svänger转弯,svänger till höger

svävar:float in the air

svett

sydafrika

syftar: vad syftar du på?aim

sympati

synas

synfält

sysselsätta

 

syssla

ta reda på 调查

tabbe过失 错误

talang, begåvning 有天赋的

tålmodig:patient 耐心

tåls: ge sig till tåls (visa tålamod)

tämligen:ganska 蛮,挺

tänd tänder 点燃

tändande燃烧着的

tanig:benig,mager 很瘦的

tankspridd 心不在焉的,丢三落四的

tät: tät dimma, tät trafik 厚的,密的

tecken 汉字,字符

tendens 趋势

teori 原理

tillkadragen:reserved 保守的

tillfälle 机会

tillfällig 临时的

tillför: provide, supply 提供 供应

tillfredsställande:satisfactory, skönt, välbehag 满意的 舒服的

tillgång:access 可以进入 有许可,资产

tillgränsande接壤

tillsats: kemiska tillsatser附加物

tillskott:addition,contribution

tingsrätt

tofs小穗子

tokig:mad,crazy

tonsättare:作曲家

törs:våga,hon törs inte säga ifrån 敢

torkar 烘干

trakasserar: utsätta (någon) för obehag eller förföljelse 不舒服的

trampar 踩

tränger:force

trans恍惚

trasig 坏了 常指机器

träsk: kärr 沼泽

trassel: ställa till trassel (cause trouble)麻烦

trasslig纠缠混乱的

trend 趋势

trevar摸索探索

trillar:ramla 摔倒

triumf 胜利 凯旋

trofast 有信仰的

trolös 没信仰的 没信心的

tröskel:threshold,门槛,开端

tröstar安慰

tröstlös 无法安慰的 极为伤心的

tröttnar 变得很累

trottoar人行道

trovärdig:trustworthy 值得信赖的

tumla 翻滚

turas om 轮流

tuta汽车方向盘上的喇叭

tvär: plötslig, häftig 忽然

tvärs: tvärs över gatan (directly across the street) 。。的对面

tvärtom 相反的

tvekar 犹豫

tvist: bråk,konflikt 冲突

tygel 缰绳

tyglar 在掌握中 统治

comprehensive: all round, comprehensive 全面 的
still: still 依旧, 依然
sobering 严肃 的
think: guess, think 想, 猜想
attack: attack 攻击 侵略 U.S. attacked Iraq in 2003
enter 陈述, 报告, 动词
Atheist 无神论者
abstinence: prevent, abstaining from food.
pleasant: pleasant, agreeable, pleasant
supporters 支持者, 跟随 者
adapting 使.. 适应
consider: Consider, Regard, she is regarded as a skilled advokat.planera
appropriation: Poster 海报
connect: connect, affiliate.vi are connected to a larger company 联系, 依附
effort: press
employed 被 雇佣 者, 员工
probably 可能 的 probably, probably
guess: thoughts themselves.
Records 笔记, 动词, 做 笔记: do note
apropos
考古学家 archaeologist, archeology 考古学
polite 礼貌 的, 不礼貌 的 rude = impolite
heritage 世袭 制
asphalt 沥青
Asylum 收容所
an event of a coincidence 偶然 的
image: 复述 画画
leave: leave the service 下台 辞职
sewage 下水道 下水 系统
remote: getting to disappear
execute (sentenced to death) 判 死刑
concerns: concern, refer to, intend
intention 目的 目标
away with: abolish 废除,
separates: seperate
rejection: rejection, refusal
avslägger: clear, discharge 完成
avslägsen: that is far away
disgust 讨厌 的 厌恶 的
Section: 集, 部分
agreements: Memorandum 达成 共识
settles 终结 清算
ward: stop
book,
water
B:
slope
Bathtub
childish
Base: the film is based on reality
Fraud: 欺诈
assess
Assessment: estimate, assessment
fear: fear
avail: use, utilize
goes: go travel
Bury: bury
understand: understand
gifted: smart
pleases
confesses 12
satisfaction: contentment, satisfaction
modest: mild
consist of / in: Consist of, containers
bestättning: crew 船员
strange
behavior: Conduct
emphasis: emphasis, stress
safe: safe, secure
considerable: considerable
monitors
bevarvar
persuasive: moving, Affecting
evidence
Beehive
form 10
assistance: assistance, support
fade 28
Lose: lose
flash
towing trains
Accounting
Annual
dwelling 1
Cure 12
washer
felon
roars: amuse
brew: brew coffee
hurry
Bolts
arcs: rounded line
pelvis
pelvis 15
bench 10
fined (fined 100kr), fines
c
tremble: (因为 害怕 而) 颤抖
prior 在.. 之前
Moreover 另外 除此之外, beside, in addition to
unfortunately: unfortunately, unfortunately 不幸 的, 倒霉 的
retail 零售业
Dictator: 独裁者
Conductor 乐队 指挥
sink 厨房 里 水池 旁边 的 那块 面积
Devil 魔头 魔鬼 devil
battle: battle 战役 战争
drinking 喝 的
drowning 淹死 溺水
Just over.. 多 an hour 一个 多 小时
lingers 延迟 犹豫 花 时间
duel 决斗
pops 潜水
Such 这种 这样 in such cases 在 这种 情况 下
tires 轮胎 甲板
then 后来 然后
However: However 然而 但是 表 转折
thus 基于 此 所以
demand 需求 supply and demand 供给 和 需求
calls: 想 知道
succeeds 继承
posterity 后代
curious: 奇怪 的
echo 回音
Spokes: a 钢丝
miserable 痛苦 的 受罪 的
one: one of the two (两个) 之一
unanimous 达成 共识
agree: agree 都 同意
admit = allow 承认 同意
Conquer: conquer, win.hon captured the gold medal 征服 占领
label (饮料, 酒瓶) 上 的 标签
ethnic 道德 的 道义 上 的
events 事件 大 事件
any 可能 的
moonlighting: extra work 额外 的 工作 兼职
union: union 联盟 工会
does battle 打架 争执
false: 错 的 假 的
arms: hold a child in your arms 怀抱 臂膀
Fairway:-en,-er, waterway (水) 渠道 海峡
facade 墙 的 一面 四角 面
fascinating 令人 着迷 的
real estate: building 房地产 建筑
clamped (地震 房屋 倒塌 后人 被) 困住 压 在 底下
Mainland 内陆
Fairy 精灵
Last year 之前 以前 的
fourth 飞翔
fluttering 拍打 着 翅膀
grin 坏笑 窃笑
diligent: industrious 勤奋 的
Skin 皮 皮肤
Pants: breathing heavily and violently 喘气
graduate 研究
foothold 足迹
produce 带来
progress 进步
prostrate 向前 趴到
appear 卓越 的
prominent 卓越 的
produce 描述 制造
production 制造
tempting: tempting 诱人 的
Temptation 诱饵
release 释放
courage 坦诚 的 直率 的
hairstyle 发型
hairdresser 理发师
voluntary 可选择 的
fear 害怕
absence 缺席 的
cheeky 粗野 的 无礼 的
Freckles: small brown spots on the face 雀斑
stranger 陌生人
bargain 实惠 的 买卖
square 正方形
goofy 傻 的 蠢 的
travels 旅行
Fortress 堡垒 要塞
birth 出生
scorn (looking down on) 看不起
consume 消耗
advantage 优势-len, benefits
fördävar: ruin, damage 毁灭 损毁
lecture 讲座
prefer 更 喜欢 更 偏向 于
united: on two occasions throughout the north were united: 联盟
suggests 建议
vain: without success 无 结果 的
preview: pre 预先 提前
negotiate: negotiate 商讨
premature 过早 的 草率 的
relationship 情况 条件
Hearing: (法律) 询问 审问
reject: deny, refuse 拒绝
disguise 打扮 乔装
associating 与.. 联系 起来 with
cold 感冒
paralyzed 残疾 的
loss 损失
brokerage 中介
probably 可能 的 同义词 probably likely.
wealthy 富有 的 财富 的
deny 拒绝
cause 引起
suburban 郊区
betray 背叛
enhances 使 强大 增援
defending 防卫
supply 支持 维护
deserving 值得
oppression 压抑 压迫 手段
wondrous 奇特 的 奇怪 的 近义词 peculiar, strange, weird,
transforms 变形 改变
entanglement 纠纷
forfeit 失去, 剥夺
run wild 野生 的
deceive 误入歧途
delusion 过失 错误
confused 令人 疑惑 的 confused
advance in advance 预先 提前: 近义词 in advance
G
gallop
streetlight
gable
make themselves: start to see about
permeates 渗透
course
incandescent glow
forgetful
whine
benefit
boy-boy
dreadful: horrible
baked pancake,
dig:
reef
Common: have common interests
Transparent
average
Giraffe
grumpy: dissatisfied
cave: cave
Stew 煮
quarreling: fight, squabble
mud: the bottom mud, mud.
Riddle: World Mystery (Mystery of the Universe), enigmatic (mysterious
H
slip: slip, slipness
Straw 稻草 麦秆
end-end up (some may end up in jail or even killed)
MANACLES
hare
honest
whole: the family as a whole. overall picture
hiccups
Bucket: 桶子
date: until now
court
Appeal 上诉 法庭
Skin
tuck into
household items: kitchen utensils
hypocrite: she feign compassion
decent: nice, friendly
Planes cheese, wood
booklet book booklet
cool: 猛烈 的
Health
heel 脚后跟
manners: manners
Hypnosis
related: the audience was enchanted by his spel.captivate, fascinate
Hearing
lovely, NB, persistent
sagging
Rule (e)
assert: defend. assert their rights
revenge: revenge
rancid: go rancid (rotten off
IN
question: v.betvivla
hollow: hollow
persistent: persistent, diligent
nausea
imagine: 使 相信, 想象
inbilling 想象 幻觉
intrusion: a breakthrough in the Asian market
intervention: police did not ingripa.intervene (VS: comprehending)
intruders
meaning: meaning
contains
innerbär: mean
establish: Establish
trapped: 被 限制 的, 狭窄 的
intolerant 不能容忍 的 (偏执 的)
avid
native: native, a native residents
before: feel anxious about the future, in front of. include: intro, v
understand: understand something-be agreed, pray in agreement with sth
decorate
object: we have no objection to förslaget.invändning (objection)
admission: admission, entrance.
J
I do not exclude that this inquiry can continue to grow.
earthquake
Hotline on duty, especially if the staff at the hospital, police, fire, etc.
cheers: n expressing great joy
comparable: 相等 相当 的
equality: equality of peoples
lamentation, n, 呻吟 悲惨
wail, v, the wailing voice
K
edge 边缘
kappa 大衣
scarce 扣上
hardly 几乎 不
Cardboard 搬家 用 的 大 纸箱 子
discard: discard 扔 了
cashier 收银台
chain 链子 key chain
kiosk, little house 小 房子
lugs (heel) 高跟鞋 踢踢踏踏 的 声音
sticky: sticky, sticky 粘 的
complaints: 投诉
blame: blame 抱怨
clumsy: clumsy clumsy 笨手笨脚 的
weak: thin, frail 瘦 的 弱不禁风 的
wise 聪明 的
bulky, heavy, crude 重 的
sip 吞咽
tricky: ingenious 天才 的
Hatch: hatch 孵蛋
clip: paper clip 夹子 sit in squeezing 困住
zippy 精力 充沛 的 壮观 的
Claws 动物 的 爪子 抓
Addict: abuse, drug 吸毒
tricks 小 技巧
Tracking 痛
plump: chubby 胖胖 的
Shoulder 踢
Fist: Fist 拳头
crack 断 了 坏 了 破裂
Municipal 社区
Bankruptcy 破产
Basket 托 篮
stupid: stupid 笨
Corkscrew 螺丝 钉
credit: 信用 评级
revolve: fåglor circled over the dark water. 盘旋
collision (s): collision 冲突
hook: hook 鱼竿 的 钩钩
tripping 捣乱 背后 捣鬼
crooked 弯曲 的
curly: curly 卷 的
creeping 爬
malfunctions: Make Difficult 卡住 的 坏 的
intricacies 复杂 的
offend: Violate, insult 侵犯 offende
curve: curve 弯曲 的
Weird: 毛骨悚然 的
coastal 海岸
coastal strip 海岸线
square 平方
nimble: quick 快 的
dashing: zippy
Jaws: eat 吃
sledge 雪橇
basement: basement 储藏 室

L
countryside: rural 郊区
clue: clue, the police received an important clue 线索
leagues 团伙
figure out 找出 调查
crafty 狡猾 巧妙 的
sounds: sounds smth 发出 声音
flea market: popular
tricky: ingenious `ingenious
shaggy: hairy
lair 巢穴
lift 使 升起
Lantern 灯
brilliant 美好 的 壮丽 的
lights, shine, shine 照耀
Leather 皮革
position: position 位置
spend 放下
medical 治疗
suitable: Suitable, appropriate
hobo 没有 工作 的 流浪汉
instructive: providing knowledge 有 教育 意义 的
promise 信仰
ludicrous: ridiculous
sheets 床单
vertically 垂直 的
profitable: Profitable
M
skinny: bony, skinny (比较 admit 承认)
Mandate: Mission from the sb to do sth 命令
Medal 金牌
while 当 .. 的 时候
allow 承认
compassion 同情, 名词
compassionate: compassionate 同情 形容词
participate 参与 做 贡献
consciousness 意识 自觉
conscious 知觉
mekankoli 悲观 的
intervals: between rooms, break, interval, space
congregation 平民
mistaken 搞错 了
suspect 可疑 的
microwave 微波炉
bullying: bully 欺负
fashion
native 母语
susceptible: susceptible 易受 影响 的
decays: the leaves 枯萎
decayed 腐烂
authorities 成人 的
cuddles 享受
powerful 有 力量 的
quantity: large-s limestone 很多 的
remarkable 奇怪 奇特 的
Mold 发霉 的
moldy 发霉
killer 谋杀
sailors 甲板 水手
indeed: indeed
mister 失去
Drugs, 药物, 毒品
bottom: lower.på lower level
nefarious: wicked 邪恶 的 坏 的
impaired 减弱 的, 降低 的, adj, hearing impaired
North Africa 非洲 北部
north: towards the north, northwards, further north (further north 往北 的
now 现在 目前
pinching 掐
almost 几乎, 差一点
Economy 营养 养分 nutrition in potatoes
networks 网
necessary: ​​for incidental 必要 的
sneezed: sneeze 打喷嚏
indecent: dirty, nasty.improperly 不适当 的
undecided: undecided 未 判决 的 未决定 的
matter: irrespective of, you have the right to medical care regardless of where in Sweden you live 无论
Incredible: enormous, a tremendous asset (an enormous asset) 大量 的
sacrifice 牺牲 he sacrificed himself completely for the family
unable 无 能力 的 he is seriously ill and unable to work
rude: rude 没礼貌 的
incomparable: incomparable 无 以 伦 比 的
reconstruction: rebuilding 重建
Review: judge ments 判决
Immediately 立刻
round (比赛) 的 轮, 选举 的 轮
dispose 拘留
倒地 down, fall over
circumstances 独立
liked 流行 的
variation: for a change (for a change), for a change (as a change 改变
Chairman 主席
hurricane: hurricance 飓风
loggerheads 不 和
unharmed 没 受伤 的
innocent: 无辜 的
otal 有 过 结
impatient 不耐烦 的
indispensable: indispensable 不可 缺少 的
unremitting: 不间断 的
在 above.. 之外
在 above.. 之上
ovilig: reluctant, unwilling 不 情愿 的 反义词 voluntary
enemy:-a,-down, enemy 敌人
rack 自行车 后座
broke 穷 的 没钱 的
Panther 豹
Parallel 平行 的
Pedal 自行车 踏脚 板
point 指
blind 百叶窗
maid 有 精神 的
embarrassing 尴尬 的
piece 皮毛 的
duty 责任
plågsa 受罪 的
Spotted 碎花 的 点 的
Laureate 得奖 的 人
stuffed 填满 填充
protest 抗议, 近义词 uprising
mental 神经 的
pullover 小 马甲
because: because of, on the base of. 因为, 以.. 为 基础
randomly 随意 的
resourceful 聪明 的
States 陈述 (事实)
pressure 压力
affect 影响
在 瑞典语 中 没有 Q 的 单词
delete: delete 删除 remove
摔倒 fall, fall down, fall down
Striped 条状 的 花纹, checkered 格子 的 花纹, spotty 点 状 的 花纹
ransande 非常 生气, 同义词 angry, anger
race: 种族
rest: rest, get exercise
ravine 峡湾
respond 反映 row 形 近 词: Government (政府), Rule studs (规则)
reaction 反应
rule 规则
directed 指导
license 汽车 牌照
big: big, strong, a hefty price cut 大 强度 的
referral 提及 推荐 指点
repair 修理
Representative 代表 (人)
Traveler 游客
teases: teased teasing, tease. 取笑, 嘲笑
reasonable 有道理 的,
blush: turn red 脸 变红
rust 烤, 生锈
title: title 标题
hovel: 小屋 危房
Rush: rush, dash 急忙 的
rustic 乡下 的 朴实 的
route 腐烂
shrugs: pull, drag
jerky, jerky 混蛋 的
Space: Space 空间
frowning 皱纹
rhythm, rhythm 节奏
Fear 恐惧
Procedure: 诉讼
rättmätlig: 合情合理 的 合法 的
orthography 拼写
robbers 强盗
Saddle 自行车 坐垫
juicy 多汁 的
Consensus: agreement, unity. 近义词 contract
society: village, 近义词 association
clash 冲突 战斗
coordinates: Coordinate 协调 整合
大家 一起 all, all, in all cases (in every case)
sandal 拖鞋
decrease the volume 关 小 声音
Truth 真相
betting: bet on 打赌 下注
since then: since then
victory: winning the competition 胜利
Napkin: napkin 餐巾纸
Aim: aim 目标
graceful: elegant, graceful 优雅 的
scarf: scarf 围巾
veil 穆斯林 妇女 戴 的 头 纱
own accord: voluntarily voluntarily 自愿 的
Independence 独立
fall 下降, 后面 不 接 宾语, price drop 为 不及物动词
Actor 演员
damages: she had to pay damages because she caused the accident 损失
Pantry 厨房 里 冰箱 旁边 的 柜子
Beard 胡子
shake 摇 (头)
shaking 摇晃 着 的
shell: shell 外壳, 皮
scales 剥皮
tremble: shake, tremble 抖动 震动
spoiled / h / da: rotten, bad 坏 的 腐烂 的
joke: joke 笑话
Creation 创造 创作
cutting 粉 红色
sharpness: 尖锐 的
tax 税
is 发生
glow: light, gleam, glow 名词 闪烁 发光
shimmer: round, shine, glitter 动词 闪耀
shooting: shoot 射
delayed: delay, postpone 延迟
funny: humorous, fun 有趣 的
turtle 乌龟
Rinse, 洗完 碗 之后 冲 干净 水, 洗净
truant: truant from school 逃学
spares: spare
harvest, harvest, harvest, harvest 丰收 收获
chimney: chimney 烟囱
did 照顾
scare, scare, scare: fear 吓到
ashamed 羞愧 丢脸
skrolig: a skrolig surface, rough, 粗糙 的 高低不平 的
wizened: withered, wrinkled 皱纹
screw 螺丝
boasting: boasting 自吹自擂 名词
boasting 自吹 动词
boastful: boastful 自吹 的 形容词
debt 债
sculpture 塑像
Foam: dark 暗淡 的
gossip 绯闻 说 别人 的 闲话
GOSSIPY 七嘴八舌 的
splash, splash water (splash water)
required: owing, in debt, guilty 内疚, 欠 别人 的
twilight: twilight 暮 光
mucus 口水
lick 舔
loop 马尾辫
avoid 略 过 忽略
tie 领带
extinguished: Fire (火) 熄灭, 睡着
wasteful 奢侈 的 浪费 的
random: event, chance, chance 偶然 的
tasty 好吃 的
pain (a): slim 瘦 的 narrow
painful 痛苦 的 折磨 的
smear 乱 抹 乱画
makeup 化妆
lubricate 圆滑, 油脂 垃圾
proboscis 大象 的 鼻子
绊倒 stumbling, tripping
snail 蜗牛
laced: tie 领结
string: string 线
purse: purse on the mouth 不以为然 的 抿嘴 巴
verging: light touch, touch 轻轻 拂过
spin 转圈
Applicants 申请人
Soldier 战士 士兵
dump
mourn
infants: infant
Scouts: search for
span: spans up
kicks
spike
beat: beat, lash
crackles: sparkle, autumn leaves crackle of color (the autumn leaves glow with color)
blasts: Explode
spreads
brittle
fencing: fence
Mudflap
State
solidifies to: harden, become stel.han froze when he saw me (he stiffened When he saw me)
Knit, 编织
stare
magnanimous: generous, tolerant
stretch: Stretch
brilliant
headlight
contrary: many battles for power in Sweden
Coffee: rod
Stew
control
Board
strengths: power, willpower
rigid: difficult to bend, skilled
sumps
sours: turn sour
buzz
brother
cool
hunger: hunger, starved, starved
swings 转弯, turning right
float: float in the air
sweat
South Africans
aims: what are you aiming at? aim
sympathy
seen
field of view
employ
chore
determine 调查
gaffe 过失 错误
talent, talent 有 天赋 的
Patient: Patient 耐心
patience: have to be patient (patience)
pretty: pretty 蛮, 挺
spark teeth 点燃
igniting 燃烧 着 的
tiny: bony, skinny 很 瘦 的
absentminded 心不在焉 的, 丢三落四 的
dense: dense fog, heavy traffic 厚 的, 密 的
sign 汉字, 字符
tendency 趋势
Theory 原理
tillkadragen: Reserved 保守 的
opportunity 机会
temporary 临时 的
adds: provide, supply 提供 供应
satisfactory: satisfactory, good, pleasing 满意 的 舒服 的
access: access 可以 进入 有 许可, 资产
to adjacent 接壤
additives: chemical additives 附加物
supplements: addition, contribution
District Court
tassel 小 穗子
mad: mad, crazy
composer: 作曲家
dare: dare, she dares not speak up 敢
dries 烘干
harasses: expose (someone) for discomfort or persecution 不 舒服 的
treading 踩
crowd: Force
Trans 恍惚
broken 坏 了 常 指 机器
Swamp: marsh 沼泽
jam: to rock the boat (cause trouble) 麻烦
tangled 纠缠 混乱 的
trend 趋势
groping 摸索 探索
fall: fall 摔倒
triumph 胜利 凯旋
faithful 有 信仰 的
faithless 没 信仰 的 没 信心 的
threshold: threshold, 门槛, 开端
comforting 安慰
hopeless 无法 安慰 的 极为 伤心 的
tire 变得 很累
pavement 人行道
credibility: trustworthy 值得 信赖 的
tumble 翻滚
turns 轮流
horn 汽车 方向盘 上 的 喇叭
cross: sudden, violent 忽然
across: across the street (Directly across the street).. 的 对面
contrary 相反 的
hesitate 犹豫
dispute: brawl, conflict 冲突
bridle 缰绳
reins 在 掌握 中 统治
 

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
 • 评论加载中,请稍候...
发评论

  发评论

  以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。

    

  新浪BLOG意见反馈留言板 电话:4000520066 提示音后按1键(按当地市话标准计费) 欢迎批评指正

  新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

  新浪公司 版权所有