加载中…
正文 字体大小:

3500常用字拼音版

(2011-02-12 22:14:08)
标签:

3500常用字

文化

分类: 汉字文化知识

一画

一yī  乙yǐ

二画

二èr 十shí 丁dīng/zhēng  厂chǎng/ān/hàn七qī 卜bǔ/bo 人rén 入rù 八bā 九jiǔ几jī/jǐ儿ér/er 了liǎo/le 力lì 乃nǎi 刀dāo 又yòu

三画

三sān 于yú 干gān/gàn亏 kuī 士shì 工gōng 土tǔ 才cái 寸cùn 下xià大dà/dài/tài丈zhàng与yǔ/yù/yú万wàn/mò上shàng/shǎng小xiǎo口kǒu巾jīn山shān千qiān乞qǐ川chuān亿yì

个gè/gě勺sháo久jiǔ凡fán及jí夕xī丸wán

么me/yāo广guǎng/ān亡wáng/wú门mén义yì之zhī尸shī弓gōng己jǐ已yǐ子zǐ卫wèi也yě女nǚ/rǔ飞fēi刃rèn习xí叉chā/chá/chǎ马mǎ乡xiāng

四画

丰fēng王wáng/wàng井jǐng开kāi夫fū/fú天tiān无wú元yuán专zhuān云yún扎zā/zhā/zhá艺yì木mù五wǔ支zhī厅tīng不bù/fǒu太tài犬quǎn区qū/ōu历lì尤yóu友yǒu匹pǐ车chē/jú巨jù

牙yá屯tún/zhūn比bǐ互hù切qiē/qiè瓦wǎ/wà止zhǐ少shǎo/shào日rì中zhōng/zhòng冈gāng贝bèi内nèi/nà水shuǐ见jiàn/xiàn午wǔ牛niú手shǒu毛máo气qì升shēng长cháng/zhǎng仁rén什shí/shén片piàn/piān仆pū/pú化huà/huā仇chóu/qiú币bì仍réng仅jǐn/jìn斤jīn

爪zhǎo/zhuǎ反fǎn介jiè父fù/fǔ从cóng/zòng今jīn凶xiōng分fēn/fèn乏fá公gōng仓cāng月yuè氏shì/zhī勿wù欠qiàn/qian风fēng/fěng丹dān匀yún乌wū凤fèng勾gōu/gòu文wén六liù/lù方fāng火huǒ为wéi/wèi斗dǒu/dòu忆yì订dìng计jì户hù认rèn心xīn尺chǐ/chě引yǐn丑chǒu巴bā孔kǒng队duì/zhuī办bàn以yǐ允yǔn予yú/yǔ劝quàn双shuāng书shū幻huàn

五画

玉yù刊kān示shì末mò未wèi击jī打dǎ/dá巧qiǎo正zhèng/zhēng扑pū扒bā/pá功gōng扔rēng去qù甘gān世shì古gǔ节jié/jiē本běn术shù/shú/zhú可kě/kè丙bǐng左zuǒ厉lì右yòu石shí/dàn布bù龙lóng平píng灭miè轧yà/zhá/gá东dōng卡qiǎ/kǎ北běi/bèi占zhān/zhàn业yè旧jiù帅shuài归guī且qiě/jú旦dàn目mù叶yè/xié甲jiǎ申shēn叮dīng电diàn号hào/háo田tián由yóu史shǐ只zhī/zhǐ央yāng兄xiōng叼diāo叫jiào另lìng叨tāo/dāo叹tàn四sì生shēng失shī禾hé丘qiū付fù仗zhàng代dài仙xiān们mén仪yí白bái仔zī/zǐ/zǎi他tā斥chì瓜guā乎hū丛cóng令líng/lǐng/ling用yòng甩shuǎi印yìn乐lè/yuè句jù/gōu匆cōng册cè犯fàn外wài处chǔ/chù冬dōng鸟niǎo/diǎo务wù包bāo饥jī主zhǔ市shì立lì闪shǎn兰lán半bàn汁zhī汇huì头tóu/tou汉hàn宁níng/nìng穴xué它tā讨tǎo写xiě让ràng礼lǐ训xùn必bì议yì讯xùn记jì永yǒng司sī尼ní民mín出chū辽liáo奶nǎi奴nú加jiā召zhào/shào皮pí边biān发fā/fà孕yùn圣shèng对duì台tái/tāi矛máo纠jiū 母mǔ幼yòu丝sī

六画

式shì刑xíng动dòng扛káng/gāng寺sì吉jí扣kòu考kǎo托tuō老lǎo执zhí巩gǒng圾jī扩kuò

扫sǎo/sào地dì/de扬yáng场cháng/chǎng耳ěr共gòng/gōng芒máng亚yà芝zhī朽xiǔ

朴pǔ/pò/pō/piáo机jī权quán过guò/guo臣chén再zài协xié西xī压yā/yà厌yàn在zài有yǒu/yòu百bǎi存cún而ér页yè匠jiàng夸kuā/kuà夺duó灰huī达dá列liè死sǐ成chéng夹jiā/jiá/gā/xiá轨guǐ邪xié/yá/yé/yú/xú划huá/huà迈mài毕bì至zhì此cǐ贞zhēn师shī尘chén尖jiān劣liè光guāng当dāng/dàng早zǎo吐tǔ/tù吓xià/hè虫chóng曲qū/qǔ团tuán同tóng/tong吊diào吃chī因yīn吸xī吗má/mǎ屿yǔ帆fān岁suì回huí岂qǐ/kǎi刚gāng则zé肉ròu网wǎng年nián朱zhū/shú先xiān丢diū舌shé竹zhú迁qiān乔qiáo伟wěi传chuán/zhuàn乒pīng乓pāng休xiū/xù伍wǔ伏fú优yōu伐fá延yán件jiàn任rèn/rén伤shāng价jià/jiè/jie份fèn/bīn华huá/huà/huā仰yǎng/áng仿fǎng伙huǒ伪wěi自zì血xuè/xiě向xiàng似sì/shì后hòu行xíng/hang舟zhōu全quán会huì/kuài杀shā合hé/gě兆zhào企qǐ众zhòng爷yé伞sǎn创chuàng/chuāng肌jī朵duǒ杂zá危wēi旬xún旨zhǐ负fù各gè/gě名míng多duō争zhēng色sè/shǎi壮zhuàng冲chōng/chòng冰bīng庄zhuāng庆qìng亦yì刘liú齐qí交jiāo次cì衣yī/yì产chǎn决jué充chōng妄wàng闭bì问wèn闯chuǎng羊yáng/xiáng并bìng/bīng关guān米mǐ灯dēng州zhōu汗hàn/hán污wū江jiāng池chí汤tāng/shāng忙máng兴xīng/xìng宇yǔ守shǒu宅zhái字zì安ān讲jiǎng军jūn许xǔ/hǔ论lùn/lún农nóng讽fěng设shè访fǎng寻xún那nà/nǎ/nèi/nā迅xùn尽jìn/jǐn导dǎo异yì孙sūn/xùn阵zhèn阳yáng收shōu阶jiē阴yīn防fáng奸jiān如rú妇fù好hǎo/hào她tā/jiě妈mā戏xì/hū羽yǔ观guān/guan欢huān买mǎi红hóng/gōng纤xiān/qiàn级jí约yuē/yāo

纪jì/jǐ驰chí巡xún

七画

寿shòu弄nòng/long麦mài形xíng进jìn戒jiè吞tūn远yuǎn/yuàn违wéi运yùn扶fú抚fǔ坛tán技jì坏huài/pēi/pī/péi扰rǎo拒jù找zhǎo批pī扯chě址zhǐ走zǒu抄chāo坝bà贡gòng攻gōng赤chì

折zhē/zhé/shé抓zhuā扮bàn抢qiǎng/qiāng/chēng孝xiào均jūn抛pāo投tóu坟fén抗kàng坑kēng坊fāng/fang抖dǒu护hù壳ké/qiào志zhì扭niǔ块kuài声shēng把bǎ/bà报bào却què劫jié芽yá花huā芹qín芬fēn苍cāng芳fāng严yán芦lú劳láo克kè苏sū/sù杆gān/gǎn杠gàng/gāng杜dù材cái村cūn杏xìng极jí李lǐ杨yáng求qiú更gēng/gèng束shù豆dòu两liǎng丽lì/lí医yī辰chén励lì否fǒu/pǐ还huán/hái歼jiān来lái连lián步bù坚jiān旱hàn盯dīng呈chéng时shí吴wú助zhù/chú县xiàn/xuán里lǐ呆dāi园yuán旷kuàng围wéi呀yā/ya吨dūn足zú邮yóu男nán困kùn吵chǎo/chāo串chuàn员yuán/yún/yùn听tīng吩fēn吹chuī呜wū吧bā吼hǒu别bié/biè岗gǎng帐zhàng财cái针zhēn钉dīng/ding告gào我wǒ乱luàn利lì秃tū秀xiù私sī每měi兵bīng估gū/gù体tǐ/tī/bèn

何hé/hē/hè但dàn伸shēn作zuò/zuō伯bó/bǎi/bà伶líng佣yōng/yòng低dī你nǐ住zhù位wèi伴bàn身shēn皂zào佛fó/fú/bì/bó近jìn彻chè役yì返fǎn余yú希xī坐zuò谷gǔ/gǔ/yù妥tuǒ含hán邻lín岔chà肝gān肚dù/dǔ肠cháng龟guī/jūn/qiū免miǎn狂kuáng犹yóu角jiǎo/jué删shān条tiáo/tiāo卵luǎn岛dǎo迎yíng饭fàn饮yǐn/yìn系xì/jì言yán冻dòng状zhuàng亩mǔ况kuàng床chuáng库kù疗liáo应yīng/yìng冷lěng这zhè/zhèi序xù辛xīn弃qì冶yě忘wàng闲xián间jiān/jiàn闷mèn/mēn判pàn灶zào灿càn弟dì/tì/tuí汪wāng沙shā/shà汽qì沃wò泛fàn沟gōu没méi/mò沈shěn/chén沉chén怀huái忧yōu快kuài完wán宋sòng宏hóng牢láo究jiū穷qióng灾zāi良liáng证zhèng启qǐ评píng补bǔ初chū社shè识shí/zhì诉sù诊zhěn词cí译yì君jūn灵líng即jí层céng尿niào/suī尾wěi/yǐ迟chí局jú改gǎi张zhāng忌jì际jì陆lù/liù阿ā/ē陈chén/zhèn阻zǔ附fù妙miào妖yāo妨fáng努nǔ忍rěn劲jìn/jìng鸡jī驱qū纯chún纱shā纳nà纲gāng驳bó纵zòng/zǒng纷fēn纸zhǐ纹wén/wèn纺fǎng驴lǘ纽niǔ

八画

奉fèng玩wán环huán武wǔ青qīng责zé/zhài现xiàn表biǎo规guī抹mǒ/mò/mā拢lǒng拔bá

拣jiǎn担dān/dàn/dǎn坦tǎn押yā抽chōu拐guǎi拖tuō拍pāi者zhě顶dǐng拆chāi/cā拥yōng

抵dǐ拘jú/gōu势shì抱bào垃lā拉lā/lá拦lán拌bàn/pàn幸xìng招zhāo坡pō披pī拨bō择zé/zhái抬tái其qí/jī取qǔ苦kǔ若ruò/rě茂mào苹píng/pēng苗miáo英yīng范fàn直zhí茄qié/jiā茎jīng茅máo林lín枝zhī/qí杯bēi柜guì/jǔ析xī板bǎn松sōng枪qiāng构gòu杰jié述shù枕zhěn丧sāng/sang或huò画huà卧wò事shì刺cì/cī枣zǎo雨yǔ/yù卖mài矿kuàng码mǎ厕cè奔bēn/bèn奇qí/jī奋fèn态tài欧ōu垄lǒng妻qī/qì轰hōng顷qǐng转zhuǎn/zhuàn斩zhǎn轮lún软ruǎn到dào非fēi叔shū肯kěn齿chǐ些xiē/suò虎hǔ虏lǔ肾shèn贤xián尚shàng旺wàng具jù果guǒ味wèi昆kūn国guó昌chāng畅chàng明míng易yì昂áng典diǎn固gù忠zhōng咐fù呼hū鸣míng咏yǒng呢ní/ne岸àn

岩yán帖tiè/tiě/tiē罗luó帜zhì岭lǐng/ling凯kǎi败bài贩fàn购gòu图tú钓diào制zhì知zhī/zhì垂chuí牧mù物wù乖guāi刮guā秆gǎn和hé/hè/huó/huò/hú季jì委wěi/wēi佳jiā侍shì供gōng/gong使shǐ例lì版bǎn侄zhí侦zhēn侧cè/zè/zhāi凭píng侨qiáo佩pèi货huò依yī的dí/dì/de迫pò/pǎi质zhì欣xīn征zhēng往wǎng爬pá彼bǐ径jìng所suǒ舍shè/shě金jīn命mìng斧fǔ爸bà采cǎi/cài受shòu乳rǔ贪tān念niàn贫pín肤fū肺fèi肢zhī肿zhǒng胀zhàng朋péng股gǔ肥féi服fú/fù胁xié周zhōu昏hūn鱼yú兔tù狐hú忽hū狗gǒu备bèi饰shì饱bǎo饲sì变biàn京jīng享xiǎng店diàn夜yè庙miào府fǔ底dǐ/de剂jì郊jiāo废fèi净jìng/chēng盲máng放fàng刻kè育yù闸zhá闹nào郑zhèng券quàn/xuàn卷juàn/juǎn单dān/shàn/chán炒chǎo炊chuī炕kàng炎yán炉lú沫mò浅qiǎn/jiān法fǎ泄xiè/yì河hé沾zhān泪lèi油yóu泊bó/pō沿yán泡pào/pāo注zhù泻xiè泳yǒng泥ní/nì沸fèi波bō泼pō泽zé/shì治zhì怖bù性xìng怕pà怜lián怪guài学xué宝bǎo宗zōng定dìng宜yí审shěn宙zhòu官guān空kōng/kòng/kǒng帘lián实shí试shì郎láng/làng诗shī肩jiān房fáng诚chéng衬chèn衫shān视shì话huà诞dàn询xún该gāi详xiáng/yang建jiàn肃sù录lù隶lì/dài居jū届jiè刷shuā/shuà屈qū弦xián承chéng孟mèng孤gū陕shǎn降jiàng/xiáng限xiàn妹mèi姑gū姐jiě姓xìng始shǐ驾jià参cān/shēn艰jiān线xiàn练liàn组zǔ细xì驶shǐ织zhī/zhì终zhōng驻zhù驼tuó绍shào经jīng贯guàn

九画

奏zòu春chūn帮bāng珍zhēn玻bō毒dú/dài型xíng挂guà封fēng持chí项xiàng垮kuǎ挎kuà/kū

城chéng挠náo政zhèng赴fù赵zhào挡dǎng/dàng挺tǐng括kuò/guā拴shuān拾shí/shè

挑tiāo/tiǎo指zhǐ垫diàn挣zhèng/zhēng挤jǐ拼pīn挖wā按àn挥huī挪nuó某mǒu甚shèn/shén

革gé/jí荐jiàn巷xiàng/hang带dài草cǎo茧jiǎn茶chá荒huāng茫máng荡dàng荣róng故gù胡hú南nán/nā药yào标biāo枯kū柄bǐng栋dòng相xiāng/xiàng查chá/zhā柏bǎi/bó/bò柳liǔ柱zhù柿shì栏lán树shù要yào/yāo咸xián威wēi歪wāi研yán/yàn砖zhuān厘lí厚hòu砌qì/qiè砍kǎn面miàn耐nài耍shuǎ牵qiān残cán殃yāng轻qīng鸦yā皆jiē背bèi/bēi战zhàn点diǎn临lín览lǎn竖shù省shěng/xǐng削xiāo/xuē尝cháng是shì盼pàn眨zhǎ哄hōng/hǒng/hòng显xiǎn哑yǎ/yā冒mào/mò映yìng星xīng昨zuó畏wèi趴pā胃wèi贵guì界jiè虹hóng/jiàng虾xiā/há蚁yǐ思sī/sāi蚂mǎ/mā/mà虽suī品pǐn咽yān/yàn/yè骂mà哗huá/huā咱zán/zá响xiǎng哈hā/hǎ/hà咬yǎo咳ké/hāi哪nǎ/něi/né炭tàn峡xiá罚fá贱jiàn贴tiē骨gǔ/gū钞chāo钟zhōng钢gāng/gang钥yuè/yào钩gōu卸xiè缸gāng拜bài看kàn/kān矩jǔ/ju怎zěn牲shēng选xuǎn适shì/kuò秒miǎo香xiāng种zhǒng/zhòng秋qiū科kē重zhòng/chóng复fù竿gān段duàn便biàn/pián俩liǎng/liǎ贷dài顺shùn修xiū保bǎo促cù侮wǔ俭jiǎn俗sú俘fú信xìn/shēn皇huáng泉quán鬼guǐ侵qīn追zhuī/duī俊jùn盾dùn待dài/dāi律lǜ很hěn须xū叙xù剑jiàn逃táo食shí/sì/yì盆pén胆dǎn胜shèng胞bāo胖pàng/pán/pàn脉mài/mò勉miǎn狭xiá狮shī独dú狡jiǎo狱yù狠hěn贸mào怨yuàn急jí饶ráo蚀shí饺jiǎo饼bǐng弯wān将jiāng/jiàng奖jiǎng哀āi亭tíng亮liàng度dù/duó迹jì庭tíng疮chuāng疯fēng疫yì疤bā姿zī亲qīn/qìng音yīn帝dì施shī闻wén阀fá阁gé差chà/chā/chāi/cī养yǎng美měi姜jiāng叛pàn送sòng类lèi迷mí前qián首shǒu逆nì总zǒng炼liàn炸zhà/zhá炮páo/bāo/pào烂làn剃tì洁jié洪hóng洒sǎ/xǐ浇jiāo浊zhuó洞dòng测cè洗xǐ/xiǎn活huó派pài洽qià染rǎn济jì/jǐ洋yáng洲zhōu浑hún浓nóng津jīn恒héng恢huī恰qià恼nǎo恨hèn举jǔ觉jué/jiào宣xuān室shì宫gōng宪xiàn突tū穿chuān窃qiè客kè冠guān/guan语yǔ/yù扁biǎn/piān袄ǎo祖zǔ神shén祝zhù误wù诱yòu说shuō/shuì/yuè诵sòng垦kěn退tuì既jì屋wū昼zhòu费fèi陡dǒu眉méi孩hái除chú险xiǎn院yuàn娃wá姥mǔ/lǎo姨yí姻yīn娇jiāo怒nù架jià贺hè盈yíng勇yǒng怠dài柔róu垒lěi绑bǎng绒róng结jié/jiē绕rào骄jiāo绘huì给gěi/jǐ络luò/lào骆luò绝jué绞jiǎo统tǒng

十画

耕gēng耗hào艳yàn泰tài珠zhū班bān素sù蚕cán顽wán盏zhǎn匪fěi捞lāo栽zāi捕bǔ振zhèn

载zài/zǎi赶gǎn起qǐ盐yán捎shāo/shào捏niē埋mái/mán捉zhuō捆kǔn捐juān损sǔn都dū/dōu哲zhé逝shì捡jiǎn换huàn挽wǎn热rè恐kǒng壶hú挨āi/ái耻chǐ耽dān恭gōng莲lián莫mò/mù荷hé/hè获huò晋jìn恶è/wù/ě/wū真zhēn框kuàng桂guì档dàng桐tóng株zhū桥qiáo桃táo格gé校xiào/jiào核hé/hú样yàng根gēn索suǒ哥gē速sù逗dòu栗lì配pèi翅chì辱rǔ唇chún夏xià/jiǎ础chǔ破pò原yuán套tào逐zhú烈liè殊shū顾gù轿jiào较jiào顿dùn/dú毙bì致zhì柴chái桌zhuō虑lǜ监jiān/jiàn紧jǐn党dǎng晒shài眠mián晓xiǎo鸭yā晃huǎng/huàng晌shǎng晕yùn/yūn蚊wén

哨shào哭kū恩ēn唤huàn啊ā/á/ǎ/à唉āi/ài罢bà/pí峰fēng圆yuán贼zéi贿huì钱qián钳qián

钻zuān/zuàn铁tiě铃líng铅qiān/yán缺quē氧yǎng特tè牺xī造zào乘chéng/shèng敌dí秤chèng租zū积jī秧yāng秩zhì称chēng/chèn/chèng秘mì/bì透tòu笔bǐ笑xiào笋sǔn债zhài借jiè值zhí

倚yǐ倾qīng倒dǎo/dào倘tǎng/cháng俱jù倡chàng/chāng候hòu俯fǔ倍bèi倦juàn健jiàn臭chòu/xiù射shè/yè/yì躬gōng息xī徒tú徐xú舰jiàn舱cāng般bān/pán航háng途tú拿ná爹diē爱ài颂sòng翁wēng脆cuì脂zhī胸xiōng胳gē/gé脏zàng/zāng/zǎng胶jiāo脑nǎo狸lí狼láng逢féng留liú皱zhòu饿è恋liàn桨jiǎng浆jiāng/jiàng衰shuāi/cuī高gāo席xí准zhǔn座zuò脊jǐ症zhèng/zhēng病bìng疾jí疼téng疲pí效xiào离lí唐táng资zī凉liáng/liàng站zhàn剖pōu竞jìng部bù旁páng/bang旅lǚ畜xù/chù阅yuè羞xiū瓶píng拳quán粉fěn料liào益yì兼jiān烤kǎo烘hōng烦fán烧shāo烛zhú烟yān递dì涛tāo浙zhè涝lào酒jiǔ涉shè消xiāo浩hào海hǎi涂tú浴yù浮fú流liú润rùn浪làng浸jìn涨zhǎng/zhàng烫tàng涌yǒng/chōng悟wù悄qiǎo/qiāo悔huǐ悦yuè害hài宽kuān家jiā/gū/jie宵xiāo宴yàn宾bīn窄zhǎi容róng宰zǎi案àn请qǐng朗lǎng诸zhū读dú/dòu扇shàn/shān袜wà袖xiù袍páo被bèi/pī祥xiáng课kè谁shuí调tiáo/diào冤yuān谅liàng谈tán谊yì剥bāo/bō恳kěn展zhǎn剧jù屑xiè弱ruò陵líng陶táo/yáo陷xiàn陪péi娱yú娘niáng通tōng/tong能néng/nài难nán/nàn/nuó预yù桑sāng绢juàn绣xiù验yàn继jì

十一画

球qiú理lǐ捧pěng堵dǔ描miáo域yù掩yǎn捷jié排pái/pǎi掉diào堆duī推tuī掀xiān授shòu教jiào/jiāo掏tāo掠lüè培péi接jiē控kòng探tàn据jù/jú掘jué职zhí基jī著zhù/zhuó勒lè/lēi黄huáng萌méng萝luó菌jūn/jùn菜cài萄táo菊jú萍píng菠bō营yíng械xiè梦mèng梢shāo/sào梅méi检jiǎn梳shū梯tī桶tǒng救jiù副fù/pì票piào/piāo戚qī爽shuǎng聋lóng袭xí盛shèng/chéng雪xuě辅fǔ辆liàng虚xū雀què/qiāo/qiǎo堂táng常cháng匙chí/shi晨chén睁zhēng眯mī/mí眼yǎn悬xuán野yě啦lá晚wǎn啄zhuó距jù跃yuè略lüè蛇shé/yí累léi/lěi/lèi唱chàng患huàn唯wéi崖yá崭zhǎn/chán崇chóng圈quān/juàn/juān铜tóng铲chǎn银yín甜tián梨lí犁lí移yí笨bèn笼lóng/lǒng笛dí符fú第dì敏mǐn做zuò袋dài悠yōu偿cháng偶ǒu偷tōu您nín售shòu停tíng偏piān假jiǎ/jià得dé/děi/de衔xián盘pán船chuán斜xié盒hé鸽gē悉xī欲yù彩cǎi领lǐng脚jiǎo/jué脖bó脸liǎn脱tuō象xiàng够gòu猜cāi猪zhū猎liè猫māo/máo猛měng馅xiàn馆guǎn凑còu减jiǎn毫háo麻má痒yǎng痕hén廊láng康kāng庸yōng鹿lù盗dào章zhāng竟jìng商shāng族zú旋xuán/xuàn望wàng率shuài/lǜ着zhuó/zháo/zhāo/zhe盖gài/gě/hé粘zhān粗cū粒lì断duàn剪jiǎn兽shòu清qīng添tiān淋lín/lìn淹yān渠qú/jǔ渐jiàn/jiān混hùn/hún渔yú淘táo液yè淡dàn深shēn婆pó梁liáng渗shèn情qíng惜xī惭cán悼dào惧jù惕tì惊jīng惨cǎn惯guàn寇kòu寄jì宿sù/xiǔ/xiù窑yáo密mì谋móu谎huǎng祸huò谜mí逮dài/dǎi敢gǎn屠tú弹dàn/tán随suí蛋dàn隆lóng隐yǐn/yìn婚hūn婶shěn颈jǐng/gěng绩jì绪xù续xù骑qí绳shéng维wéi绵mián绸chóu绿lǜ/lù

十二画

琴qín斑bān替tì款kuǎn堪kān搭dā塔tǎ越yuè趁chèn趋qū/cù超chāo提tí/dī/dǐ堤dī博bó揭jiē/qì喜xǐ插chā揪jiū搜sōu煮zhǔ援yuán裁cái搁gē/gé搂lǒu/lōu搅jiǎo握wò揉róu斯sī期qī/jī欺qī联lián散sàn/sǎn惹rě葬zàng葛gé/gě董dǒng葡pú敬jìng葱cōng落luò/là朝zhāo/cháo辜gū葵kuí棒bàng棋qí植zhí森sēn椅yǐ/yī椒jiāo棵kē棍gùn/hùn棉mián棚péng棕zōng惠huì惑huò逼bī厨chú厦shà/xià硬yìng确què雁yàn殖zhí/shi裂liè/liě雄xióng暂zàn雅yǎ辈bèi悲bēi紫zǐ辉huī敞chǎng赏shǎng掌zhǎng晴qíng暑shǔ最zuì量liáng/liàng喷pēn/pèn晶jīng喇lǎ遇yù喊hǎn景jǐng/yǐng践jiàn跌diē跑pǎo/páo遗yí/wèi蛙wā蛛zhū蜓tíng喝hē/hè/yè喂wèi喘chuǎn喉hóu幅fú帽mào赌dǔ赔péi黑hēi铸zhù铺pū/pù链liàn销xiāo锁suǒ锄chú锅guō锈xiù锋fēng锐ruì短duǎn智zhì毯tǎn鹅é剩shèng稍shāo/shào程chéng稀xī税shuì筐kuāng等děng筑zhù/zhú策cè筛shāi筒tǒng答dá/dā筋jīn筝zhēng傲ào傅fù牌pái堡bǎo/bǔ/pù集jí焦jiāo傍bàng储chǔ奥ào/yù街jiē惩chěng御yù循xún艇tǐng舒shū番fān/pān释shì禽qín腊là/xī脾pí腔qiāng鲁lǔ猾huá猴hóu然rán馋chán装zhuāng蛮mán就jiù痛tòng童tóng阔kuò善shàn羡xiàn普pǔ粪fèn尊zūn道dào曾zēng/céng焰yàn港gǎng/jiǎng湖hú渣zhā湿shī温wēn渴kě滑huá湾wān渡dù游yóu滋zī溉gài愤fèn慌huāng惰duò愧kuì愉yú/tōu慨kǎi割gē寒hán富fù窜cuàn窝wō窗chuāng遍biàn裕yù裤kù裙qún谢xiè谣yáo谦qiān属shǔ/zhǔ屡lǚ强qiáng/qiǎng/jiàng粥zhōu/yù疏shū隔gé隙xì絮xù嫂sǎo登dēng缎duàn缓huǎn编biān骗piàn缘yuán

十三画

瑞ruì魂hún肆sì摄shè/niè摸mō填tián/zhèn搏bó塌tā鼓gǔ摆bǎi携xié搬bān摇yáo搞gǎo塘táng

摊tān蒜suàn勤qín鹊què蓝lán墓mù幕mù蓬péng蓄xù蒙mēng/méng/měng蒸zhēng献xiàn

禁jīn/jìn楚chǔ想xiǎng槐huái榆yú楼lóu概gài赖lài酬chóu感gǎn碍ài碑bēi碎suì碰pèng

碗wǎn碌lù/liù雷léi零líng雾wù雹báo输shū督dū龄líng鉴jiàn睛jīng睡shuì睬cǎi鄙bǐ愚yú暖nuǎn盟méng歇xiē暗àn照zhào跨kuà跳tiào/táo跪guì路lù跟gēn遣qiǎn蛾é/yǐ蜂fēng

嗓sǎng置zhì罪zuì罩zhào错cuò锡xī锣luó锤chuí锦jǐn键jiàn锯jù矮ǎi辞cí稠chóu愁chóu

筹chóu签qiān简jiǎn毁huǐ舅jiù鼠shǔ催cuī傻shǎ像xiàng躲duǒ微wēi愈yù遥yáo腰yāo腥xīng腹fù腾téng腿tuǐ触chù解jiě/jiè/xiè酱jiàng痰tán廉lián新xīn韵yùn意yì粮liáng数shù/shǔ/shuò煎jiān塑sù慈cí煤méi煌huáng满mǎn漠mò源yuán滤lǜ滥làn滔tāo溪xī溜liū/liù滚gǔn滨bīn粱liáng滩tān慎shèn誉yù塞sāi/sài/sè谨jǐn福fú群qún殿diàn辟bì/pì障zhàng嫌xián嫁jià叠dié缝féng/fèng缠chán

十四画

静jìng碧bì璃lí墙qiáng撇piē/piě嘉jiā摧cuī截jié誓shì境jìng摘zhāi摔shuāi聚jù蔽bì慕mù

暮mù蔑miè模mó/mú榴liú榜bǎng/bang榨zhà歌gē遭zāo酷kù酿niàng/niáng酸suān磁cí愿yuàn需xū弊bì裳cháng颗kē嗽sòu蜻qīng蜡là/zhà蝇yíng蜘zhī赚zhuàn锹qiāo锻duàn舞wǔ稳wěn算suàn箩luó管guǎn僚liáo鼻bí魄pò貌mào膜mó膊bó/bo膀bǎng/pang鲜xiān/xiǎn疑yí/nǐ馒mán

裹guǒ敲qiāo豪háo膏gāo/gào遮zhē腐fǔ瘦shòu辣là竭jié端duān旗qí精jīng歉qiàn熄xī熔róng

漆qī漂piāo/piǎo/piào漫màn滴dī演yǎn漏lòu慢màn寨zhài赛sài察chá蜜mì谱pǔ嫩nèn翠cuì熊xióng凳dèng骡luó缩suō/sù

十五画

慧huì撕sī撒sā/sǎ趣qù/cù趟tàng/tāng撑chēng播bō撞zhuàng撤chè增zēng聪cōng鞋xié蕉jiāo蔬shū横héng/hèng槽cáo樱yīng橡xiàng飘piāo醋cù醉zuì震zhèn霉méi瞒mán/mén题tí

暴bào/pù瞎xiā影yǐng踢tī踏tà/tā踩cǎi踪zōng蝶dié蝴hú嘱zhǔ墨mò镇zhèn靠kào稻dào

黎lí稿gǎo稼jià箱xiāng箭jiàn篇piān僵jiāng躺tǎng僻pì德dé艘sōu膝xī膛táng熟shú摩mó/mā颜yán毅yì糊hū/hú/hù遵zūn潜qián潮cháo懂dǒng额é慰wèi劈pī/pǐ

十六画

操cāo燕yàn/yān薯shǔ薪xīn薄báo/bó颠diān橘jú整zhěng融róng醒xǐng餐cān嘴zuǐ蹄tí器qì赠zèng默mò镜jìng赞zàn篮lán邀yāo衡héng膨péng雕diāo磨mó/mò凝níng辨biàn辩biàn糖táng糕gāo燃rán澡zǎo激jī懒lǎn壁bì避bì缴jiǎo/zhuó

十七画

戴dài擦cā鞠jú藏cáng/zàng霜shuāng霞xiá瞧qiáo蹈dǎo螺luó穗suì繁fán/pó辫biàn赢yíng

糟zāo糠kāng燥zào臂bì/bei翼yì骤zhòu

十八画

鞭biān覆fù蹦bèng镰lián翻fān鹰yīng

十九画

警jǐng攀pān蹲dūn颤chàn/zhàn瓣bàn爆bào疆jiāng/qiáng

二十画

壤rǎng耀yào躁zào嚼jiáo/jué/jiào嚷rǎng/rāng籍jí魔mó灌guàn

二十一画

蠢chǔn霸bà露lù/lòu

二十二画

囊náng/nāng

二十三画

 

次常用字(1000字)

二画

匕bǐ  刁diāo

四画

丐gài歹dǎi戈gē夭yāo仑lún讥jī冗rǒng邓dèng

五画

艾ài/yì夯hāng/bèn凸tū卢lú叭bā叽jī皿mǐn凹āo/wā囚qiú矢shǐ乍zhà尔ěr冯féng/ping玄xuán

六画

邦bāng迂yū邢xíng芋yù芍sháo吏lì夷yí吁xū/yù吕lǚ吆yāo屹yì廷tíng迄qì臼jiù仲zhòng伦lún伊yī肋lèi/lē旭xù匈xiōng凫fú妆zhuāng亥hài汛xùn讳huì讶yà讹é讼sòng诀jué弛chí阱jǐng驮tuó/duò驯xùn纫rèn

七画

玖jiǔ玛mǎ韧rèn抠kōu扼è汞gǒng扳bān抡lūn/lún坎kǎn坞wù抑yì拟nǐ抒shū芙fú芜wú苇wěi芥jiè/gài芯xīn/xìn芭bā杖zhàng杉shān/shā巫wū杈chā/chà甫fǔ匣xiá轩xuān卤lǔ肖xiāo/xiào吱zhī/zī吠fèi呕ǒu/ōu/òu呐nà/nè吟yín呛qiāng/qiàng吻wěn吭háng/kēng邑yì囤dùn/tún吮shǔn岖qū牡mǔ佑yòu佃diàn/tián伺sì/cì囱cōng肛gāng肘zhǒu甸diàn/tián/shèng狈bèi鸠jiū彤tóng灸jiǔ刨páo/bào庇bì吝lìn庐lú闰rùn兑duì/ruì/yuè灼zhuó沐mù沛pèi汰tài沥lì沦lún汹xiōng

沧cāng沪hù忱chén诅zǔ诈zhà罕hǎn屁pì坠zhuì妓jì姊zǐ妒dù纬wěi

八画

玫méi卦guà坷kē/kě坯pī拓tuò/tà/zhí坪píng坤kūn拄zhǔ拧níng/nǐng/nìng拂fú/bì拙zhuō拇mǔ拗ǎo/ào/niù茉mò昔xī苛kē/hē苫shān/shàn苟gǒu苞bāo茁zhuó苔tái/tāi枉wǎng枢shū枚méi枫fēng杭háng郁yù矾fán奈nài奄yǎn/yān殴ōu歧qí卓zhuó昙tán哎āi咕gū呵hē/kē咙lóng呻shēn咒zhòu咆páo咖kā/gā帕pà账zhàng贬biǎn贮zhù氛fēn秉bǐng岳yuè侠xiá侥jiǎo/yáo侣lǚ侈chǐ卑bēi刽guì刹chà/shā肴yáo觅mì忿fèn瓮wèng肮āng肪fáng狞níng庞páng疟nüè/yào疙gē/yì疚jiù卒zú/cù氓méng/máng炬jù沽gū沮jǔ/jù泣qì泞nìng泌mì/bì沼zhǎo怔zhēng怯qiè宠chǒng宛wǎn/yuān衩chà/chǎ祈qí诡guǐ帚zhǒu屉tì弧hú弥mí/mǐ陋lòu陌mò函hán姆mǔ虱shī叁sān绅shēn驹jú绊bàn绎yì

九画

契qì/qiè/xiè贰èr玷diàn玲líng珊shān拭shì拷kǎo拱gǒng挟xié/jiā垢gòu垛duǒ/duò拯zhěng

荆jīng茸róng茬chá荚jiá茵yīn茴huí荞qiáo荠jì/qí荤hūn荧yíng荔lì栈zhàn柑gān栅zhà/shān/shi/cè柠níng枷jiā勃bó/bèi柬jiǎn砂shā泵bèng砚yàn鸥ōu轴zhóu韭jiǔ虐nüè昧mèi盹dǔn咧liě/liē/lié/lie昵nì昭zhāo盅zhōng勋xūn哆duō咪mī哟yō/yo幽yōu钙gài钝dùn钠nà钦qīn钧jūn钮niǔ毡zhān氢qīng秕bǐ俏qiào/xiào俄é俐lì侯hóu/hòu徊huái衍yǎn胚pēi胧lóng胎tāi狰zhēng饵ěr峦luán奕yì咨zī飒sà闺guī闽mǐn籽zǐ娄lóu烁shuò炫xuàn洼wā柒qī涎xián洛luò恃shì恍huǎng恬tián恤xù宦huàn诫jiè诬wū祠cí诲huì屏píng/bǐng屎shǐ逊xùn陨yǔn姚yáo娜nà/nuó蚤zǎo骇hài

十画

耘yún耙bà/pá秦qín匿nì埂gěng捂wǔ捍hàn袁yuán捌bā挫cuò挚zhì捣dǎo捅tǒng埃āi耿gěng

聂niè荸bí莽mǎng莱lái莉lì莹yíng莺yīng梆bāng栖qī/xī桦huà栓shuān桅wéi桩zhuāng贾gǔ/jià/jiǎ酌zhuó砸zá砰pēng砾lì殉xùn逞chěng哮xiào唠lào/láo哺bǔ剔tī蚌bàng/bèng蚜yá畔pàn蚣gōng/zhōng蚪dǒu蚓yǐn哩li/lǐ/lī圃pǔ鸯yāng唁yàn哼hēng唆suō峭qiào唧jī峻jùn赂lù赃zāng钾jiǎ铆mǎo氨ān秫shú笆bā俺ǎn赁lìn倔jué/juè殷yīn/yān/yǐn耸sǒng舀yǎo豺chái豹bào颁bān胯kuà胰yí脐qí脓nóng逛guàng卿qīng鸵tuó鸳yuān馁něi凌líng凄qī衷zhōng郭guō斋zhāi疹zhěn紊wěn瓷cí羔gāo烙lào/luò浦pǔ涡wō/guō涣huàn涤dí涧jiàn涕tì涩sè悍hàn悯mǐn

窍qiào诺nuò诽fěi袒tǎn谆zhūn祟suì恕shù娩miǎn骏jùn

十一画

琐suǒ麸fū琉liú琅láng措cuò捺nà捶chuí赦shè埠bù捻niǎn/niē掐qiā掂diān掖yè/yē掷zhì

掸dǎn/shàn掺chān/xiān/càn/shǎn勘kān聊liáo娶qǔ菱líng菲fēi/fěi萎wěi菩pú萤yíng乾qián/gān萧xiāo萨sà菇gū彬bīn梗gěng梧wú梭suō曹cáo酝yùn酗xù厢xiāng硅guī硕shuò/shí奢shē盔kuī匾biǎn颅lú彪biāo眶kuàng晤wù曼màn晦huì冕miǎn啡fēi畦qí趾zhǐ啃kěn蛆qū蚯qiū蛉líng蛀zhù唬hǔ/xià啰luō/luó/luo唾tuò啤pí啥shá啸xiào崎qí逻luó崔cuī崩bēng婴yīng赊shē铐kào铛dāng/chēng铝lǚ铡zhá铣xiǎn/xǐ铭míng矫jiǎo/jiáo秸jiē秽huì笙shēng笤tiáo偎wēi

傀kuǐ/guī躯qū兜dōu衅xìn徘pái徙xǐ舶bó舷xián舵duò敛liǎn翎líng脯fǔ/pú逸yì凰huáng

猖chāng祭jì/zhài烹pēng庶shù庵ān痊quán阎yán阐chǎn眷juàn焊hàn焕huàn鸿hóng涯yá

淑shū淌tǎng/chǎng淮huái淆xiáo渊yuān淫yín淳chún/zhūn淤yū淀diàn涮shuàn涵hán惦diàn悴cuì惋wǎn寂jì窒zhì谍dié谐xié裆dāng袱fú祷dǎo谒yè谓wèi谚yàn尉wèi/yù堕duò/huī隅yú婉wǎn颇pō绰chuò/chāo绷bēng/běng/bèng综zōng/zèng绽zhàn缀zhuì巢cháo

十二画

琳lín琢zhuó/zuó琼qióng揍zòu堰yàn揩kāi揽lǎn揖yī彭péng/bāng揣chuǎi/chuài/chuāi/tuán/zhuī

搀chān搓cuō壹yī搔sāo葫hú募mù蒋jiǎng蒂dì韩hán棱léng/lēng/ling椰yē焚fén椎zhuī/chuí棺guān榔láng椭tuǒ粟sù棘jí酣hān酥sū硝xiāo硫liú颊jiá雳lì翘qiáo/qiào凿záo/zuò棠táng

晰xī鼎dǐng喳zhā/chā遏è晾liàng畴chóu跋bá跛bǒ蛔huí蜒yán蛤gé/há鹃juān喻yù啼tí喧xuān嵌qiàn/kàn赋fù赎shú赐cì锉cuò锌xīn甥shēng掰bāi氮dàn氯lǜ黍shǔ筏fá牍dú粤yuè逾yú腌yān/ān腋yè腕wàn猩xīng猬wèi惫bèi敦dūn/duì痘dòu痢lì痪huàn竣jùn翔xiáng奠diàn遂suì/suí焙bèi滞zhì湘xiāng渤bó渺miǎo溃kuì/huì溅jiàn/jiān湃pài愕è惶huáng寓yù窖jiào窘jiǒng雇gù谤bàng犀xī隘ài媒méi媚mèi婿xù缅miǎn缆lǎn缔dì缕lǚ骚sāo/sǎo

十三画

瑟sè鹉wǔ瑰guī搪táng聘pìn斟zhēn靴xuē靶bǎ蓖bì蒿hāo蒲pú蓉róng楔xiē椿chūn楷kǎi/jiē

榄lǎn楞léng楣méi酪lào碘diǎn硼péng碉diāo辐fú辑jí频pín/bīn睹dǔ睦mù瞄miáo嗜shì嗦suo

暇xiá畸jī跷qiāo跺duò蜈wú蜗wō蜕tuì蛹yǒng嗅xiù嗡wēng嗤chī署shǔ蜀shǔ幌huǎng锚máo

锥zhuī锨xiān锭dìng锰měng稚zhì颓tuí筷kuài魁kuí衙yá腻nì腮sāi腺xiàn鹏péng肄yì猿yuán

颖yǐng煞shā/shà雏chú馍mó馏liù/liú禀bǐng痹bì廓kuò痴chī靖jìng誊téng漓lí溢yì溯sù溶róng滓zǐ溺nì/niào寞mò窥kuī窟kū寝qǐn褂guà裸luǒ谬miù媳xí嫉jī缚fù缤bīn剿jiǎo/chāo

十四画

赘zhuì熬āo/áo赫hè蔫niān摹mó蔓màn/wàn/mán蔗zhè蔼ǎi熙xī蔚wèi/yù兢jīng榛zhēn榕róng酵jiào碟dié碴chá/chā碱jiǎn碳tàn辕yuán辖xiá雌cí墅shù嘁qī踊yǒng蝉chán嘀dí幔màn镀dù舔tiǎn熏xūn/xùn箍gū箕jī箫xiāo舆yú僧sēng孵fū瘩dá瘟wēn彰zhāng粹cuì漱shù漩xuán

漾yàng慷kāng寡guǎ寥liáo谭tán褐hè褪tùn/tuì隧suì嫡dí缨yīng

十五画

撵niǎn撩liāo/liáo撮cuō/zuǒ撬qiào擒qín墩dūn撰zhuàn鞍ān蕊ruǐ蕴yùn樊fán樟zhāng橄gǎn敷fū豌wān醇chún磕kē磅bàng/pang碾niǎn憋biē嘶sī嘲cháo/zhāo嘹liáo蝠fú蝎xiē蝌kē蝗huáng蝙biān嘿hēi/mò幢chuáng/zhuàng镊niè镐hào/gǎo稽jī/qǐ篓lǒu膘biāo鲤lǐ鲫jì褒bǎo瘪biē/biě瘤liú瘫tān凛lǐn澎péng潭tán潦lǎo/lào/liáo澳ào潘pān澈chè澜lán澄chéng/dèng憔qiáo懊ào憎zēng翩piān褥rù谴qiǎn鹤hè憨hān履lǚ嬉xī豫yù缭liáo

十六画

撼hàn擂léi/lèi擅shàn蕾lěi薛xuē薇wēi擎qíng翰hàn噩è橱chú橙chéng瓢piáo蟥huáng霍huò霎shà辙zhé冀jì踱duó蹂róu蟆má螃páng螟míng噪zào鹦yīng黔qián穆mù篡cuàn篷péng篙gāo篱lí儒rú膳shàn鲸jīng瘾yǐn瘸qué糙cāo燎liáo/liǎo濒bīn憾hàn懈xiè窿lóng缰jiāng

十七画

壕háo藐miǎo檬méng檐yán檩lǐn檀tán礁jiāo磷lín瞭liǎo/liào瞬shùn瞳tóng瞪dèng曙shǔ蹋tà蟋xī蟀shuài嚎háo赡shàn镣liào魏wèi簇cù儡lěi徽huī爵jué朦méng臊sāo/sào鳄è糜mí/méi癌ái懦nuò豁huò/huō/huá臀tún

十八画

藕ǒu藤téng瞻zhān嚣xiāo鳍qí癞lài瀑pù/bào襟jīn璧bì戳chuō

十九画

攒zǎn/cuán孽niè蘑mó藻zǎo鳖biē蹭cèng蹬dēng/dèng簸bò/bǒ簿bù/bó蟹xiè靡mǐ/mí癣xuǎn羹gēng

二十画

鬓bìn攘rǎng蠕rú巍wēi鳞lín糯nuò譬pì

二十一画

霹pī躏lìn髓suǐ

二十二画

蘸zhàn镶xiāng瓤ráng

二十四画

矗chù

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报
已投稿到:
前一篇:简笔画展
 • 评论加载中,请稍候...
发评论

  发评论

  以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。

  < 前一篇简笔画展
    

  新浪BLOG意见反馈留言板 不良信息反馈 电话:4006900000 提示音后按1键(按当地市话标准计费) 欢迎批评指正

  新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

  新浪公司 版权所有