加载中…
个人资料
郑中GeongsZhern
郑中GeongsZhern
 • 博客等级:
 • 博客积分:0
 • 博客访问:339,321
 • 关注人气:394
 • 获赠金笔:0支
 • 赠出金笔:0支
 • 荣誉徽章:
相关博文
推荐博文
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小:

弦论揭秘赋

(2011-07-06 00:40:41)
标签:

弦论揭秘

宇宙神曲

分类: 谈玄论道

弦论揭秘---译者序言

   弦者,弓振而玄乐也。英雄闻之而思美人,贤者闻之而思天道。昔毕氏扣弦而知数,仲尼学琴而忘味,诚弦之妙也。霸王挽弓射雕,将军百步穿杨,帅则帅矣;高士横琴写意,骚客登台吟诗,雅则雅矣。然风流吹去,尽作烟云。夫惟弦哉,荡然交响于宇宙间,和谐万物,一统时空,而深为当世探究。然此弦非彼弦,此曲非彼曲也。古之伯牙师于自然而谱成妙曲,今之圣哲法于万象而创建弦论。于是超弦奏而量子舞,张量扰而引力穿;凿混沌而赋流形,卷六维而彰世界。弦者玄乎,弦者道乎?

    弦论乃当代物理之活跃领域,博大精深,技术高妙,但中文弦书甚为罕见。本书论弦,较为系统,广涉诸学,如超弦论、膜论、量子场论、广义相对论、粒子物理学、黑洞物理学、宇宙学等。还有许多重要概念,需领悟理解,如真空、度规、光锥、世界面、超对称、庞加莱不变性、守恒流、作用量、共形场、紧致化、额外维、超空、超场、超协变、超荷、伸缩子、质量谱、量子引力、标准模型、对偶性、玻色子弦、费米子态、弦耦合、缔膜、全息原理、AdS/CFT对应、膜世界、焚宇宙等。打开本书,可把玩奇珍异宝;走入圣殿,来欣赏十维玄琴。寂然凝思,似闻阳春白雪;悄焉动心,欲游星斗河岳。

    昔伯牙学琴,三年不成,乃至精神寂寞,情专一而未能也。于是往东海,至蓬莱,但闻海水澎澌,山林萧瑟,群鸟悲号,怆然而叹曰:“先生将移我情!”乃援琴而歌,遂为天下妙矣。学琴尚如此之难,而何况超弦乎?我等外行,颠沛红尘,岂知大音;地质野夫,手提铁锤,难登高堂。虽非尽信,亦好奇译之,以解馋耳,何惧附雅之嫌哉!故且业余勉力,亦求准确、规范、精炼。既坚持约定俗成,但不盲目因循,对少数术语略作新译。

    此书菜谱丰盛,结论精要;理论牛筋,道理玄奥。虽定量为主,定性为辅,介于教材与科普之间,但更近教材,故十分适合入门学习。若数学熟谙,则轻车熟路,大饱景色;若数学生疏,可跳过方程,一览新奇。若见方程而退步,与闻雅乐而蒙耳者,有何异哉!

    夫术高者可玩组算符,推测天机;学深者可审美形式,幽思哲理;猎奇者可闲步花园,漫品几何;问道者可按图索骥,登山探极。若乃宁静致远,凌云照月,而超越表象,襟怀乾坤。尔可乘流形而去,蜿蜒时空,幽访卡丘秘境,远追太初玄珠,穿越视界,浸入太清,捕算奇胚,方可谓数泣鬼神、洞窥造化矣。然弦本道具,演绎流形。可分可合,可扭结,可编织,于是万物构焉,四力统矣。弦生于空,灭于空。老子曰:“绳绳不可名,复归于无物”。粒论,弦论,膜论,流论,发展之势,数理难穷。呜呼!般若波罗蜜多弦经。  

    疑者或云:“弦论太玄,不似科学,而像哲学”。此言陋异,弦论虽玄,然定量精妙,构架超迈。夫以包容万有之气象,试图宇宙之一统。旁涉百家,已成规模。兼标准模型,孕量子引力。虽唯象而难预测,但自洽而无奇性。如此人类理性之杰作,必大可观也!噫嘻,超弦弹起,盛宴难却;宇宙新奇,君可知否?弦道究竟如何,有待阅者品评。

 

《弦论揭秘》作者:戴维德*麦克马洪(David McMahon2009

《弦论揭秘》译者:郑中(Geongs Zhern2011http://blog.sina.com.cn/cqzg 

《弦论揭秘》作者前言及目录:http://blog.sina.com.cn/s/blog_495c10c50100sai0.html  

弦论最新进展:http://blog.sina.com.cn/s/blog_495c10c50100p04n.html   

作者简介

戴维德*麦克马洪是当代著名的美国物理学家。他作为物理研究人员,曾在圣迪亚(Sandia)国家实验室工作过七年。他是《线性代数揭秘》、《量子力学揭秘》、《相对论揭秘》、《MATLAB®揭秘》和《复变函数揭秘》等自学导读书籍的作者。

0

阅读 评论 收藏 禁止转载 喜欢 打印举报/Report
 • 评论加载中,请稍候...
发评论

  发评论

  以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。

    

  新浪BLOG意见反馈留言板 电话:4000520066 提示音后按1键(按当地市话标准计费) 欢迎批评指正

  新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

  新浪公司 版权所有