加载中…
个人资料
行云流水
行云流水
 • 博客等级:
 • 博客积分:0
 • 博客访问:914
 • 关注人气:1
 • 获赠金笔:0支
 • 赠出金笔:0支
 • 荣誉徽章:
相关博文
推荐博文
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小:

Debutado de Yuanyuan.

(2008-12-22 10:12:41)
标签:

杂谈

    La 20a de decembro,2008 destine estas tago, kiu enskribiĝos en historion, ĉar en tiu tago naskis brila steleto, la debutantino------Yuanyuan.

    Yuanyuan estas kanbino kvinjara, bela, sprita, tamen tre timema en publiko. Hejme ŝi estas vigla, palorema kaj petolema, tamen kun ne konatoj ŝi kondutas tute alie, aspektas silentema, pensema, parolas diskrete kaj mallaŭte. Mi ofte miras kial publike ŝi povas teni sin silenta dum tiom longa tempo. Tamen poste iukaze mi trovis bonŝancon re-taksi ŝin.

    Dum postlecionhora tempo laŭ sia plaĉo ŝi elektis du aktivaecojn, t.e. dancado kaj angl-lingva kurso. Mi plurfoje ĉeestis la danc-kurson, kaj vidis kiel infanoj trejnas sin. Por lertigi bazajn ekzercitecojn infanoj ĝenere inter kvinjaraj kaj sepjaraj en tiu grupo penige laboras. Kelkaj el ili ploras pro doloro, dum Yuanyuan kiu estas la lasta aliĝinto, neniam ploris kaj plendis.  Mi demandis ŝin: "ĉu doloras al vi gamboj, brakoj?" Ŝi jesis, tamen ŝi kun firmo rifuzis mian proponon rezigni plu ekzerci. Ŝi diris ke mi amas dancadon, mi revas danci sur tabuloj. Tiuj vortoj trafis mian koron, kaj profunde impresis min.

    Ju pli pasis tempo, des pli kvalitis la ekzercitecoj de la infanoj. Ili ekzercis kun granda espero, ĉar baldaŭ venos al ili ŝanco dancante prezenti sin antaŭ publiko. Motivataj infanoj estis tre kuraĝaj, ili batalis kun doloro, lacego, uncele trejnis sin diligente.

   La 19-an estis malbela kaj malvarma tago, laŭ veterprognozo sekvontan tagon plimalaltiĝos temperaturo. Mi kun maltrankvileco proponis al ŝi:"Eble vi ne partoprenu  morgaŭ, ĉar la prezentado okazos vespere kaj subĉiele,krome vi devos vesti jupe." "Ne, mi partoprenos, mi estas kuraĝa. Mi certe persistos, mi ne cedos al malbona vetero!" Mi do ne plu insistis.

    Fine alvenis la emocia tago, la 20-a decembre. Frumatene jam vekiĝis Yuanyuan. Ŝi demandis min pri horo. Tiam estis frumatene je la 5-a. Ŝi timis preterdromi la prezentadon.

    Infanoj kuniĝis je la 9-a ĉe ekzercejo, dum la prezentado okazos vespere je 6:30. Ili ankoraŭ havis plurajn horojn por prepari sin. Gepaĉjoj kolektiĝis je la 4-a posttagmeze ĉe iu centro, kie okazos la prezentado.

    La gepaĉjoj senpacience atendis la infanojnkiuj ne aperis en la interkonsentita horo. Fine gepaĉjoj informiĝis ke venos infanoj de ekzercejo je la 5-a. Iu panjo flustre diris al alia panjo:" ankoraŭ estas 2 minutoj, mia koro jam bategas."
   
    Subite iu kriis:"venas veturilo." Gepaĉjoj samtempe fluge kuregis al elirejo. Jes, malfermiĝis la pordo de la aŭto, kaj infanoj vice elpaŝis. Ili estis tute samvestitaj kaj ŝminkitaj, mi ne tuj eltrovis Yuanyuan el la infanoj. "Panjo, panjo, mi estas ĉitie."al la voĉo fine mi trovis Yuanyuan, kiun apenaŭ rekonis.
 
   Ankoraŭ estis iom da tempo ĝis la 6:30. Infanoj ĝojplene frenezis amuziĝante, dum plej nervozis la gepaĉjoj, kiuj jen atentigis ion al sia infano, jen ordigis vestaĵojn por sia infano.

   Eksonis muziko, tio signis la komencon de programo. Infanoj tuj silentiĝis kaj vice stariĝis, ili atendis la geston de sia gvidantino. Gepaĉjoj eliris kaj trovis lokojn en la spektejo.

   Infanoj prezentis tri danc-programerojn----Mi estas plej obeema infaneto; knabineto kiu vendas alumetojn kaj iu alia, mi forgesis la titolon de la tria. Spektante la sinforgesan prezentadon de la infanoj, kiuj dancas en malvarma vespero subĉiele kun mallongaj jupoj, miaj larmoj elfluis nedeteneble. Mi kortuŝiĝis. Yuanyuan tiumomente tute ne havis kolistimon, ŝi tre bone rolis laŭ la postulo de sia instruistino. Mi vidis alian tute novan flankon de Yuanyuan.

    Tempo pasos, multaj aferoj forgesiĝos, tamen ĉifoja debutado de Yuanyuan freŝe konserviĝos en mia memoro, mi garantias.

Debutado <wbr>de <wbr>Yuanyuan.
Amuziĝo ĉe kuliso.

Debutado <wbr>de <wbr>Yuanyuan.
Yuanyuan ŝminkita kun sia kamaradeto.

Debutado <wbr>de <wbr>Yuanyuan.
Beliganta Yuanyuan kun sia amikino

Debutado <wbr>de <wbr>Yuanyuan.
La lasta ekcerco ĉe kuliso

Debutado <wbr>de <wbr>Yuanyuan.
Jen la prezentado de infanoj.

Debutado <wbr>de <wbr>Yuanyuan.
ĉu vi povas imagi ke tio okazis subĉiele vespere?

Debutado <wbr>de <wbr>Yuanyuan.
Deziroj de la knabino, kiu vendas alumetojn.

Debutado <wbr>de <wbr>Yuanyuan.
Ankaŭ ilia prezentado.


0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
 • 评论加载中,请稍候...
发评论

  发评论

  以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。

    

  新浪BLOG意见反馈留言板 电话:4000520066 提示音后按1键(按当地市话标准计费) 欢迎批评指正

  新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

  新浪公司 版权所有