加载中…
个人资料
Esperanto
Esperanto
 • 博客等级:
 • 博客积分:0
 • 博客访问:2,169
 • 关注人气:1
 • 获赠金笔:0支
 • 赠出金笔:0支
 • 荣誉徽章:
ANONCO

Saluton cxiuj amikoj

Cxitiu blog estas de cxiuj

esperantistoj de Kanton.

Se  vi volus publikigxi iojn  en

cxitie,bonvolu sendi via artik-olojn  al mi.

Mi email estas;

vamosfico@foxmail.com

Mi numero de QQ estas:

1036020816

Skype:flylee525

图片播放器
好友
加载中…
留言
加载中…
博文
La 19an de decembro la esperantistoj de Kantono (Cxinio), festis la 150-an datrevenon de la naskigxo de nia Majstro, Doktoro Zamenhof. La kunveno okazis en la sidejo de la loka asocio. Prelegis kaj salutij s-ro Ling, Prezidanto de la asocio, s-ro Petro Ye, aktiva membro, kaj Augusto Casquero, profesoro.Multe helpis en la organizado la Gxenerala Sekretario, s-ro Liu, kaj la juna kaj aktiva esperantistino Li Fei. Cxiuj auxskultis atente, kaj gxuis la prezentadon. Fine, cxiuj, en amikeca etoso, iris al proksima restoracio, kie oni bankedis kaj amuzigxis.(Augusto Casquero)
阅读  ┆ 评论  ┆ 转载 ┆ 收藏 

De antaŭ unu monato mi troviĝas en la urbo Kantono,en la sudo de Ĉinio. Ekde mia alveno mi povas fermi nek la buŝon, nek la okulojn, pro admiro. Ĉio en ĉi tiu grandega lando estas impona.
 Fakte se mi iel devas klarigi pri ĝi, mi simple uzos du esprimojn: 'Ega' kaj 'multaj homoj'.La eŭropaj mezurunuoj tute ne validas por Ĉinio. Ekzemple, la
urbo kie mi troviĝas, Kantono, havas eble 12 milionojn da loĝantoj. Kial eble? Mankas statistikoj, aŭ la loĝantoj simple ne scias. Kelkaj parolas al mi pri 15 milionoj, aliaj pri 10, kaj eĉ unu diris al mi ke 50. Fakto estas ke la laŭleĝe registritaj homoj povas esti,ĉirkaŭ '10 milionoj', sed loĝas tie milionoj da homoj, kiuj venas el la kamparo, el la vilaĝoj, kiuj tute ne estas kalkulitaj en tiuj statistikoj. La kvartalo kie mi loĝas n

阅读  ┆ 评论  ┆ 转载 ┆ 收藏 

 

 

La 15a de decembro okazis renkontigxo en la urbo Foshan, por memori Zamenhof, en la lernejo kie Augusto instruas Esperanton. S-ro Lin, s-ro Liu, s-ro Liang (kun sia nevo) kaj mi mem cxeestis la renkontigxon. Ni cxiuj parolis kun la gestudentoj, faris fotojn, mangxis ...

阅读  ┆ 评论  ┆ 转载 ┆ 收藏 

 

阅读  ┆ 评论  ┆ 转载 ┆ 收藏 

国庆长假期间,在广州世界语协会副秘书扎刘老师的倡议组织下,广州一些老世界语及佛山的几位世界语一同约定到Augusto佛山的家中拜访,感谢Augusto一直以来为推广世界语在广东所有的大量教学工作。所有世界语者欢聚Augusto家中,大伙儿分别是刘伟壮老师、彭金校长、朱汉飞老师、梁乃铿老师及他的一位亲戚、黄燕萍老师、吴汉平老师、丁丁老师、李飞等。

 

&

阅读  ┆ 评论  ┆ 转载 ┆ 收藏 

9月12号,星期六上午9:30,Augusto又开始了他在中国广州的新一期世界语学习班。本期学习班分成两个组:有基础组和零基础组。老一辈的世界语者与Augusto亲切交谈,叶公还赠送给Augusto具有贵州民族特色风情的香包。

                                老世界语者与Augusto合影

 

阅读  ┆ 评论  ┆ 转载 ┆ 收藏 

 

 

阅读  ┆ 评论  ┆ 转载 ┆ 收藏 
(2009-08-25 12:57)
标签:

文化

分类: 世界语
单词规则
 1. 每个词读写一致。〔注:每个字母只发一种音,每种音只有一个字母。〕
 2. 单词重音永远在倒数第二个音节上。
 3. 没有不定冠词,只有定冠词la,可用于所有的性、数、格。
 4. 名词词尾为-o,复数形式加词尾-j。格只有两种:主格和宾格。宾格由主格加-n构成。其他格借助介词来表示。
 5. 名词和定冠词末尾的元音可以省略,用省略号来表示。 〔注:用上面的一撇(')来表示。〕
 6. 形容词以-a结尾。它的格和数与名词同。比较级用pli和连接词 ol构成,最高级用plej。
 7. 人称代词mi, vi, li, s^i, g^i (代物件或生物), ni, vi, ili 加形容词词尾即构成物主代词。数、格的变化与名词同。
阅读  ┆ 评论  ┆ 转载 ┆ 收藏 
(2009-08-25 12:55)
标签:

世界语

文化

分类: 世界语
世界语是在印欧语系的基础上创造出来的一种人造语,吸收了这个语系各种语言的共同性的合理因素,更加简化和规范化,具有声音优美、科学性强、富于表现力的特点。
 世界语共有二十八个字母,书写形式采用拉丁字母,一个字母只发一个音,每个字母的音值始终不变,也没有不发音的字母,其语音和书写完全一致,每个词的重音固定在倒数第二个音节上,学会了二十八个字母和掌握了拼音规则以后,就可以读出和写出任何一个单词
 世界语的词汇尽量采用自然语言中的国际化部分,其基本词汇的词根大部分来自印欧语系的各自然语言,其中基本来自
阅读  ┆ 评论  ┆ 转载 ┆ 收藏 

西班牙世界语联盟前主席Augusto将于9月5号到穗,届时又会重开世界语班。我们的上课安排如下:

开课时间9月12号,结束时间2010年1月初。

上课时间每周六早上9:30-10:30:老学员组(已有世界语基础,往期世界语者)

10:30-12:00:新学员组。

所有课程免费。但学员必须坚持学习,确保不随意旷课、迟到、早退。

感兴趣者可联系李飞

电话:020-31678750

QQ:1036020816

Email:vamosfico@foxmail.com

阅读  ┆ 评论  ┆ 转载 ┆ 收藏 
  

新浪BLOG意见反馈留言板 不良信息反馈 电话:4006900000 提示音后按1键(按当地市话标准计费) 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

新浪公司 版权所有